Røde Kors: »Vi er særligt opmærksomme på, om de kan varetage forældrerollen«

Røde Kors har i nogle tilfælde underrettet de sociale myndigheder i sager, hvor mindreårige asylansøgere har boet sammen med voksne ægtefæller. Det er især sager, hvor parret har børn med.

Asylansøgere på Auderød Asylcenter fem kilometer uden for Frederiksværk, der huser 401 beboere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sara Gangsted

På de danske asylcentre findes der eksempler på, at mindreårige asylansøgere bor sammen med voksne ægtefæller. Det oplyser Udlændingestyrelsen til Berlingske, og Røde Kors, der er langt den største operatør af asylcentre i Danmark, bekræfter.

»Vi ser det. Det er ganske vist kun få tilfælde, men indimellem ser vi, at ægtepar bestående af en ung under 18 år og en voksen over 18 år søger asyl sammen og bliver indkvarteret sammen,« siger Helle Kjems, socialfaglig konsulent i Røde Kors Asyl.

Hun mener ikke, at det »behøver at være et problem«, at ægtefællerne bor sammen, men understreger, at man er årvågen på centrene, når det gælder børneægteskaber.

»Det vil altid være en konkret vurdering af den enkelte situation, og det kan være meget svært at generalisere på. For du kan have et par med en voksen og en 17-årig, hvor forholdet er sundt og godt, og så kan der være tilfælde, hvor der er grund til bekymring. Men hvis en ung under 18 år indkvarteres sammen med en voksen ægtefælle, er vi altid særligt opmærksomme på, om de kan finde ud af at bo sammen eller vil have bedst af at blive skilt ad,« siger Helle Kjems.

Bekymret for de medbragte børn

Hvis en sag vækker bekymring blandt medarbejderne på asylcenteret, har de pligt til at underrette de sociale myndigheder. Helle Kjems er bekendt med »få« sager om børneægteskaber, hvor de sociale myndigheder er blevet taget med på råd.

»Når vi underretter de sociale myndigheder i sager om gifte asylansøgere under 18 år, så er det typisk på grund af bekymring om alder, modenhed, eller om parret har et barn. Her er vi særligt opmærksomme på, om de er i stand til at varetage forældrerollen, og hvis der er tvivl om det, underretter vi myndighederne for at få deres vurdering,« siger hun.

I løbet af februar eller i begyndelsen af marts mødes Røde Kors med Udlændingestyrelsen og Socialstyrelsen for at drøfte, om der er grund til at ændre praksis i asylsager med børneægteskaber.

Malmø Kommune under kritik

Også i Sverige indkvarterer modtagecentre mindreårige asylansøgere sammen med deres voksne ægtefæller.

Det sker blandt andet i Malmø Kommune, som er blevet udsat for tung kritik, efter at svenske journalister har gravet frem, at kommunen 59 gange alene i 2015 har godkendt, at asylansøgere på 15, 16 og 17 år boede på modtagecentre sammen med deres voksne ægtefæller i stedet for at indkvartere dem på de særlige modtagecentre for børn og unge.