Rod i medicinen sender tusinder på hospitalet

Hver tiende indlæggelse skyldes problemer med håndtering af medicinen til især ældre. Det anslår regionerne, der nu lægger op til at styrke indsatsen for at få bedre styr på medicinen.

»Den medicin, der gives til borgerne, skal være til gavn for dem og ikke det modsatte,« siger formand for Danske Regioner Bent Hansen (S). Foto: Søren Svendsen Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Flere tusinde – især ældre – danskere indlægges hvert år på sygehuset med problemer, som skyldes forkert håndtering af deres medicin. Gang på gang sker der deciderede medicineringsfejl eller utilsigtede hændelser, hvor en patient f.eks. har fået ordineret flere slags blodfortyndende medicin af forskellige læger, hvilket kan udløse en livstruende blødning.

Helt op imod hver tiende indlæggelse på danske hospitaler skyldes lægemiddelrelaterede problemer, men en stor andel af dem kunne forebygges, hvis man gjorde mere for at sikre, at patienterne får den korrekte medicinering.

Det anslår Danske Regioner i et udspil, hvor man lægger op til i større udstrækning at bruge regionernes lægemiddeleksperter og farmaceuter til at hjælpe og rådgive de praktiserende læger i, hvordan der kan komme bedre styr på patienternes medicin.

»Det er skrækkeligt, at så mange ofte svage ældre mennesker udsættes for det her. Det er en belastning for dem, og det resulterer også i uhensigtsmæssige indlæggelser og betyder, at vi bruger pengene på noget forkert. Der skal mere kvalitet i indsatsen på dette punkt. Den medicin, der gives til borgerne, skal være til gavn for dem og ikke det modsatte,« siger formand for Danske Regioner Bent Hansen (S).

Massive overbelægninger

Udspillet kommer samtidig med, at politikere på Christiansborg har taget fat på forhandlinger om hvordan et beløb på godt 800 mio. kr. kan udmøntes i praksis. Beløbet tages ud af en samlet pulje på 1,2 mia. kr. til en styrket indsats for de ældre medicinske patienter.

Offensiven kommer, efter at der har været rettet en hård kritik mod sundhedshjælpen til de ældre. På sygehusene indlægges og genindlægges de i store tal på afdelinger med en ofte massiv overbelægning. Og ude i kommunerne mangler der de fornødne kompetencer og ressourcer til at tage sig ordentligt af de stadigt mere komplekse sygdomstilstande blandt de ældre i hjemmeplejen og på plejehjemmene.

Ifølge regionerne spiller problemer med medicinhåndteringen en væsentlig rolle i mange indlæggelser, og der er et betydeligt potentiale i forhold til både at forbedre indsatsen for de ældre og spare ressourcer på sygehusene.

Regionernes eksperter skønner med afsæt i en stribe danske og udenlandske undersøgelser, at mellem otte og ti pct. af samtlige indlæggelser på danske sygehuse på den ene eller anden måde er relateret til medicin, og at der er muligt at forebygge ca. halvdelen.

Fejlmedicinering – ikke demens

På Aarhus Universitetshospital har den ledende overlæge på klinisk farmakologisk afdeling, Lars Peter Nielsen, beregnet, at der kan være 80-90 mio. kr. at hente, hvis det kan lykkes at forebygge tre-fire pct. af de ca. 100.000 årlige indlæggelser på hospitalet.

»Der er klart et økonomisk incitament til at forstærke indsatsen. Men først og fremmest vil det have stor værdi for patienterne at undgå de problemer. De oplever jo smerte og lidelser, når de påføres disse tilstande, som de ikke havde behøvet at få,« siger han.

Ifølge Lars Peter Nielsen kan patienter blive indlagt, fordi de bliver svimle, besvimer eller har svigtende orienteringsevne. Mistanken kan være, at det f.eks. kan skyldes demens eller andre lidelser, men ganske ofte skyldes tilstanden ganske enkelt medicin-påvirkninger, fordi de f.eks. har fået for mange psykofarmaka eller for meget beroligende eller smertestillende medicin.

Derfor er det vigtigt generelt at få mere opmærksomhed og fokus på, at det kan være lægemiddelrelaterede problemer, der er årsagen, påpeger han.

Det nordjyske projekt

Regionerne henviser til gode erfaringer med et projekt i Nordjylland, hvor en farmaceut fra regionens lægemiddelenhed har rådgivet og undervist knap halvdelen af regionens ca. 170 lægepraksis i bl.a. bedre metoder til at gennemgå deres patienters medicin. I en enkelt praksis har man desuden gennemgået medicinen hos alle de patienter, der fik mere end fem forskellige slags medicin, for at undgå f.eks. såkaldte interaktioner, hvor virkningen forstærkes eller reduceres uhensigtsmæssigt, hvis man tager flere, bestemte lægemidler samtidig.

Vurderingen er, at det har øget kvaliteten af medicingivningen og har øget patientsikkerheden. Det ventes også at kunne føre til færre lægemiddelrelaterede indlæggelser og få en positiv sundhedsøkonomisk effekt. Derfor vil regionerne nu presse på for at få indført lignende ordninger i hele landet.

I de praktiserende lægers organisation, PLO, er man positive over for planerne og ser det som en oplagt mulighed for efteruddannelse at sætte sig sammen med andre fagpersoner for at løfte indsatsen på lægemiddelområdet.

»Vi er enige i, at der kan være noget at hente hér, ikke bare når det gælder om at forske i nye lægemidler, men også når det gælder om at bruge dem, vi har, mere rigtigt. Der vil være store menneskelige og økonomiske gevinster, hvis vi kan gøre det bedre. Ikke mindst for den gruppe af ældre, som i dag ryger ud og ind af sygehusene,« siger PLO-formand Christian Freitag.

I regeringen er sundhedsminister Sophie Løhde (V) også opmærksom på problemet .

»Af samme grund ser vi desværre også, at ældre, som ofte har flere sygdomme og er i behandling med forskellige former for medicin på samme tid, må en tur på sygehuset,« siger hun.

Derfor er man sammen med Apotekerforeningen gået sammen om et forsøg, hvor ældre, som tager fem forskellige slags lægeordineret medicin eller derover, kan få en gratis gennemgang af deres medicin på et apotek. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at regionerne samarbejder lokalt med de praktiserende læger om de ældres medicin.

»Men det er muligt, at der skal gøres mere for at forebygge sygehusindlæggelser blandt ældre, der er relateret til medicin, og jeg er også parat til at drøfte behovet for at sætte ind med yderligere initiativer på området med de øvrige partier,« siger Sophie Løhde.