Robotkamp til stregen

Skolebørn fra 5. til 8. klasse kan bygge og programmere robotter, og de kan løse svære naturviden-skabelige udfordringer, når fortællingen er i orden.

Der er næsten ubærlig spænding hos robotkørerne på team »Guards of Nature«, som er børn fra sjette klasse på Rosenlundskolen i Skovlunde, der havde seks hold med i konkurrencen FIRST Lego League. Konkurrencen er en af verdens største naturvidenskabelige konkurrencer og af holdes i år for 15. gang. Over hele verden dyster 20. 000 hold med store skolebørn om æren og præmierne. Fold sammen
Læs mere

Temaet for FIRST Lego League-konkurrencen i år er ganske vist »Naturens rasen«. Men der skal et højt tordenskrald til at overdøve de rå naturkræfter af begejstringsstøj fra 1.000 børn i 10-16 års alderen, der er samlet indendøre for at konkurrere i noget, de både har lagt hjerteblod og masser af timer i.

De begejstrede og kamplystne børn er deltagere i FIRST Lego League-konkurrencen, en af verdens største naturvidenskabelige »konkurrencer, som i år afholdes for 15. gang. Over hele verden dyster 20.000 hold af store skolebørn om æren og præmierne.

I Danmark mødes 113 hold fra skoler i syv hovedstads-kommuner i Ballerup på DTU Campus for at dyste i robotkunst og naturvidenskab. I løbet af dagen skal alle holdene fremlægge et projekt, hvor de har fundet løsninger på et af de problemer, som naturkræfterne kan give det menneskelige samfund.

»De kan selv vælge, om det er fugt i kælderen eller tsunami-katastrofer, men de skal enten finde på, forbedre de nuværende løsninger eller selv være kommet på nye løsninger. Og det bliver også bedømt, hvordan de fremlægger deres projekt,« siger Janne Schwaner, som er udviklingskonsulent i Ballerup Kommune og projektleder på det absolut største arrangement i Danmark i FIRST Lego League.

Lidt mindre konkurrencer afholdes flere andre steder i landet.

Børnene har i månedsvis arbejdet sammen med deres lærere for at lære at programmere en robot, så den kan gennemløbe en bestemt bane og udføre nogle opgaver. Sideløbende har de udviklet deres naturvidenskabelige projekt.

Evigt læres kun det fortalte

Naturvidenskabsfestivaler og -konkurrencer er blevet populære de senere år herhjemme også, og det er ikke kun show og spektakel for at gøre naturvidenskaben interessant.

»Man lærer mere ved at gøre tingene, og især lærer man mere, når opgaverne er indlejret i en autentisk fortælling. Og der fortæller naturkræfterne jo oplagt nogle spændende historier. Vi ved, at det narrative eller det fortællende nærmest er en magisk cirkel for indlæring. Hvis man først får barnet med på historien, er der en høj motivation for at løse opgaven. Børnene føler, at de når et resultat og ikke bare et facit,« forklarer Lisser Rye Ejersbo, som er lektor i neuromatematik ved Aarhus Universitet og ekspert i didaktik – læren om at lære.

»Der er ikke noget galt med ren færdighedstræning, hvor man f.eks. får regnestykker. Men det er håndværket, som trænes, ikke anvendelsen af faget. Det prøver man så med opgaveløsning, men meget af det er bare »iklædte« regnestykker – børn der skal dele æbler eller gamle dages grøftegravere. Barnet kan udmærket mærke, at det er en pseudovirkelighed, og det hader børn. Især de dårlige læsere kan have svært at gennemskue den type dårlig opgaveformulering, og derfor finder de måske aldrig ud af, at de faktisk er skrappe til at regne eller programmere. Det kan den narrative tilgang i høj grad afhjælpe,« siger Lisser Ejersbo.

En populær klods-opgave

FIRST Lego League er, som navnet antyder, støttet af Lego, og robotterne er bygget af Lego Mindstorm-elementer.

»Vi samarbejder med FIRST og støtter mange andre aktiviteter, fordi vi kan bidrage med noget særligt. Vi vil fremme udviklingen af kreative hjerner til at løse fremtidens udfordringer, og det sker jo, hver gang et barn ligger på gulvtæppet og bygger med Lego,« siger Roar Trangbæk, pressechef i Lego.

Holdene i konkurrencen skal dog selv købe materialerne, mens Lego sponserer ved at udvikle årets konkurrence, som er ens over hele verden. Der er et nyt emne hvert år for den naturvidenskabelige opgave, og robotopgaverne skifter, så man ikke kan genbruge programmering fra sidste år.

I Danmark satses der ikke på at udvikle talenthold, som nogle lande ellers gør. Tværtimod opfordres skolerne til at sætte friske hold sammen og til at lade hele klassen deltage.

I år blev det holdet »The Furious Robots« fra 6.C på Egebjergskolen i Ballerup, der løb af med sejren, og som skal en tur til Bodø i det nordligste Norge for at kæmpe mod de andre skandinaviske vindere.