Ritts København er VKs mønsterkommune

Både regeringen og den socialdemokratiske partitop følger nøje overborgmester Ritt Bjerregaards (S) kontante integrationspolitik i København, der i en kommende valgkamp kan blive uhyre værdifuld for S-formand Helle Thorning-Schmidt.

Mens Socialdemokraterne på Christiansborg i årevis har ført opslidende interne magtkampe om retten til at udstikke kursen for partiets udlændinge- og integrationspolitik, så har der været anderledes fredelige tilstande i det socialdemokratiske gruppeværelse på Københavns Rådhus, når samme emne har været på den lokalpolitiske dagsorden. Og det selv om indholdet i overborgmester Ritt Bjerregaards (S) og integrationsborgmester Jacob Hougaards (S) politiske strategi for integration og beskæftigelse i hovedstaden på en række områder er udtryk for en hardliner-kurs, der få bare få år siden var endog meget sjældent set hos Socialdemokraterne.

Men i modsætning til tidligere socialdemokratiske partiledelser på Christiansborg slås Ritt Bjerregaard ikke med en intern opposition - og de få kritiske stemmer, der i ny og næ popper op i den socialdemokratiske gruppe på rådhuset, har det med at forstumme, når først overborgmesteren har sendt det i S-gruppen så frygtede »her-bestemmer-jeg-blik« rundt i lokalet.

En anden og mindst lige så vægtig årsag til, at udlændinge- og integrationsspørgsmålet ikke har kastet de københavnske socialdemokrater ud i fløjkrig og splittelse er det simple faktum, at København slås med en række helt konkrete problemer, som alle er enige om kræver helt konkrete løsninger: Ghettodannelse på boligområdet og på folkeskolerne, ungdomsbander og kriminalitet samt høj arbejdsløshed blandt indvandrere.

RITT BJERREGAARD OG Jacob Hougaards svar på integrationsproblemerne i hovedstaden har været kontant i en sådan grad, at man i regeringskredse nu fremhæver det socialdemokratiske København som mønstereksemplet på, hvordan kommunerne i praksis kan føre regeringens udlændinge- og integrationspolitik ud i livet: Arbejdsløse udelukkes fra at få en bolig i fem af byens boligområder, alene fordi de lediges tilstedeværelse vurderes at være skadelig for integrationen. Kommunen er klar til at annullere lægeerklæringer fra de praktiserende læger for at »tvinge« sygemeldte indvandrerkvinder i arbejde eller aktivering. Kommunale jobpatruljer skal opsøge kontanthjælpsmodtagere i hjemmet for at få dem i arbejde. Unge bandemedlemmer skal mandsopdækkes.

Dertil skal lægges tanker og idéer, der af forskellige årsager er skrinlagt. Det gælder for eksempel et forslag om med tvang at fordele børn af anden etnisk baggrund rundt på samtlige skoler i byen - og det gælder et forslag om at trække (indvandrer)forældre i børnepengene, hvis ikke børnene passer deres skolegang.

Men det er nu ikke kun regeringen, der er godt tilfreds med Ritt Bjerregaards hårde integrationslinje. På Christiansborg sidder top-socialdemokraterne også og følger udviklingen i København nøje - og generelt med stor tilfredshed, selv om forholdet mellem Ritt Bjerregaard og partiformand Helle Thorning-Schmidt i øvrigt langt fra er hjerteligt.

FOR HELLE-THORNING-SCHMIDT kan Ritt Bjerregaards håndtering af hovedstadens integrationsproblemer vise sig at blive uhyre værdifuld.

En af S-formandens helt store udfordringer i en kommende folketingsvalgkamp bliver at få overbevist vælgerne om, at en socialdemokratisk ledet regeringen ikke vil ændre grundlæggende i de lovpakker, der udgør VK-regeringens udlændinge- og integrationspolitik. Daværende S-formand Mogens Lykketoft forsøgte i den seneste valgkamp igen og igen, men uden den store effekt, at tilbagevise forudsigelser om, at hvis Socialdemokraterne først indtog Statsministeriet, ville slaphed og manglende konsekvens lægge sig som en dyne over alt, hvad der handler om udlændinge og integration.

Skal Helle Thorning-Schmidt undgå at havne i samme situation, så kræver det noget andet og mere end forsikringer og ord. Det kræver konkrete eksempler på, at Socialdemokraterne i virkelighedens verden er villige til at sætte handling bag ordene. Og her kan Thorning & Co. pege på Ritt Bjerregaards og Klaus Bondams (R) København, VK-regeringens »selvudnævnte« mønsterkommune udi integration.