Ritt ind i fiskerisag om millioner

En sag om ulovligt fiskeri fra syv fartøjer fra Hirtshals skal nu en tur omkring skrivebordet hos fiskeriets minister, Ritt Bjerregaard (S),

Ejerne af de syv både indgik tidligere på ugen et forlig med anklagemyndigheden i forbindelse med en sag om svindel af fiskekvoterne i 1996 og 1997. De indbetaler frivilligt en millionerstatning til staten, men slipper til gengæld for en bøde. Det får nu formanden for Folketingets fiskeriudvalg, Kristen Touborg (SF), til at bede ministeren om en redegørelse.

"Det er nyt for mig, at man kan tinge om prisen, og jeg synes bestemt ikke, at det er nogen god udvikling," siger Kristen Touborg til Nordjyllands Radio.

Ifølge radioens oplysninger er der konfiskeret beløb tæt på 20 mio. kr. i svindelsagen.

Når fiskerne er sluppet for en retssag for at lande fisk, hvor kvoten er opbrugt, skyldes det langsommelighed hos anklagemyndigheden i Hjørring.

Anklagemyndigheden har overskredet toårsfristen for at rejse en sag mod fiskerne, men derimod gælder en femårsfrist for konfiskering af ulovlige indtægter på fisk.

Ritzau