Rige mænd beholder huset ved skilsmisse

Fattige mænd ryger ud.

Hvor flytter folk hen, når de bliver skilt? Det har seniorforskerne Kirsten Gram-Hanssen og Claus Bech-Danielsen fra Statens Byggeforskningsinstitut sat sig for at undersøge, og en af deres konklusioner er ifølge Politiken mandag, at mændene indtager førstepladsen, både når det gælder om at være stærkest og svagest efter en skilsmisse.

For jo højere husstandens indtægt er, desto større risiko er der for, at det er kvinden, som må pakke kufferten, tage børnene ved hånden og finde et nyt, midlertidigt sted at bo.

Omvendt forholder det sig med mindre velstillede familier. Her er det som regel manden, der fraflytter den almennyttige bolig, mens kvinden bliver boende med børnene. Manden taber både børn og bolig.

At det ikke er nemt at finde en billig, midlertidig bolig, kan de fleste skrive under på, skilsmisse eller ej. Og ved et parforholds opløsning skal det desuden gå stærkt med at finde et nyt sted at være.

Derfor flytter 10 pct. hjem til far og mor igen, skriver Politiken. Andre sover på madrasser hos venner og familie, fremlejer et værelse på ugebasis, eller må, som en tredjedel, ty til dyr, privat udlejning.

Fælles for de fleste er, at den, der flytter, finder en bolig, der er midlertidig, skriver Politiken. Blandt de 55.000 personer, der i undersøgelsesåret 2002 brød op på grund af en skilsmisse, var næsten halvdelen rykket videre året efter.

Det er nemlig ikke bare svært at finde et sted at bo. Flere af de medvirkende i undersøgelsen giver også udtryk for, at de var ude af stand til at træffe varige beslutninger umiddelbart efter skilsmissen, fordi de var i krise.

Interessant er det i den forbindelse, at ud af de mere end 6.000 personer, der flyttede direkte i et nyt parforhold, er næsten halvdelen brudt op igen efter et år, skriver Politiken.

Kilde: Politiken