Revision: Peter Schlüter krævede for meget

Det konservative medlem af Københavns Borgerrepræsentation Peter Schlüter krævede for mange penge i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, fastslår kommunens revision. Politikerne vil nu have en uvildig advokatundersøgelse af sagen.

De Konservatives medlem af Københavns Borgerrepræsentation Peter Schlüter har afkrævet kommunen flere penge i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end han reelt har haft krav på. Det konkluderer kommunens Revisionsdirektorat i en rapport om Peter Schlüters brug af den særlige erstatningsordning, der giver selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at få dækket en del af det økonomiske tab, det politiske arbejde måtte medføre.

»Revisionsdirektoratet finder - på grundlag af de af Peter Schlüter foreviste privatøkonomiske oplysninger - at det ikke kan sandsynliggøres, at der som selvstændig erhvervsdrivende er lidt et tabt af en sådan størrelsesorden som udbetalt. Hvorvidt der bør ske en regulering af de udbetalte erstatningsbeløb, er en administrativ/politisk beslutning,« lyder konklusionen i rapporten.

Berlingske Tidende har tidligere beskrevet, at Peter Schlüter i årets første ti måneder har krævet 136.000 kr. i erstatning fra Københavns Kommune, fordi de politiske møder, kurser og studieture gang på gang har forhindret ham i at tjene penge som selvstændig kommunikationsrådgiver.

Men efter at have granske dele af Peter Schlüters privatøkonomi kan revisionseksperterne ikke finde dokumentation for, at den konservative politiker reelt har lidt det påståede tab.

Ritt. B.: Uklarheder
Revisionsdirektoratets rapport blev i aftes præsenteret for kommunens borgmestre i de centrale økonomiudvalg. Her blev det besluttet at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af Peter Schlüters forhold, fordi revisorernes rapport ikke indeholder decideret dokumentation. Og først når advokatundersøgelsen er gennemført, vil Økonomiudvalget tage stilling til, om sagen skal have konsekvenser for Peter Schlüter, fastslår overborgmester Ritt Bjerregaard (S).

»Jeg synes, at der er stor uklarhed omkring baggrunden for konklusionen, og derfor er det nødvendigt med en uvildig advokatundersøgelse, så vi har noget reelt at tage stilling til i Økonomiudvalget.«

Kan det komme på tale, at Peter Schlüter skal betale penge tilbage til kommunen?

»Det vil advokatundersøgelsen vise. Tager man udtalelsen fra revisionen for pålydende, så skal han jo betale tilbage,« siger Ritt Bjerregaard.

Revisionsrapporten frikender desuden medarbejderne i Borgerrepræsentationens sekretariat for at have svigtet kontrollen af Peter Schlüters påståede økonomiske tab. Kommunens retningslinjer for administration af erstatningsordningen indeholder nemlig ingen krav om, at politikerne skal dokumentere deres tab for at få udbetalt erstatning. Men det bør laves om, anbefaler eksperterne, der foreslår, at selvstændig erhvervsdrivende fremover skal aflevere en revisionserklæring, der skal bekræfte, at politikeren reelt har lidt det økonomiske tab, vedkommende kræver dækket.

Peter Schlüter afviser, at han har gjort noget galt. Han kalder reglerne for økonomisk erstatning for uklare, og han fastholder at han har handlet i overensstemmelse med retningslinjerne.

»Jeg har fulgt reglerne til punkt og prikke, mine bilag og afregninger er løbende blevet tjekket af BR-sekretariatets jurister. Og derudover har næstformandskabet i BR godkendt alle posterne,« siger Peter Schlüter.