Retsmedicineren taler om døden. Vi dør ikke bare. Det hele går nærmere i stå

Retsmedicineren har svært ved at give endelige svar. Men skaderne indikerer mishandling ved dødstidspunktet. Kim Walls danske kæreste fortæller om den nat hun forsvandt.