Ret afviser sag om at give læge forbud mod omskæring

Byret afviser myndigheders sag mod omskæringslæge - han må fortsat omskære drenge.

Lægen Said El-Baltran udgør efter sundhedsmyndighedernes opfattelse en fare for sine patienter, når han foretager omskæringer. Alligevel kan han frit foretage omskæringer igen.

Tirsdag har lægen ved Retten i Odense nemlig vundet en sag over myndighederne, som giver ham lov til at foretage omskæringer. Begrundelsen for at give lægen medhold er, at Styrelsen for Patientsikkerhed har smølet i sagsbehandlingen.

Det juridiske i sagen er en smule kompliceret.

Retssagen drejer sig om, at Styrelsen for Patientsikkerhed vil forbyde El-Baltran at udføre omskæringer. Det kaldes en "virksomhedsindskrænkning".

Tilbage i oktober 2016 meddelte styrelsen El-Baltran et midlertidigt forbud mod at foretage omskæringer. Et sådant gælder i to år. Den tid skal myndighederne bruge på at indbringe sagen for retten.

19. oktober 2018 indstævnede styrelsen så El-Baltran. Det skete, efter at lægen 17 dage forinden havde fået tilsendt en række kritikpunkter, som han skulle forholde sig til.

Dommer Dorit Kring ved Retten i Odense siger i tirsdagens dom, at myndighederne har givet El-Baltran for lidt tid til at svare på kritikken.

Dermed har forberedelsen af retssagen ikke været grundig nok, og det betyder, at sagen er blevet afvist. Det betyder igen, at det står El-Baltran frit for at udføre omskæringer. For det midlertidige forbud gælder ikke længere.

TV2 har tidligere fortalt, hvordan Said El-Baltran gennem flere år har været i tilsynsmyndighedernes søgelys. Den første indberetning vedrørende en omskæring skulle stamme tilbage fra 2006.

Også Avisen Danmark har beskæftiget sig indgående med sagen og har fortalt, hvordan der er sket flere fejl hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

I tirsdagens dom skriver dommer Dorit Kring:

»Varig virksomhedsindskrænkning er et indgribende skridt over for en sundhedsperson, og det fremgår af forarbejderne (til autorisationsloven, red.) at der skal sikres en grundig forberedelse af en retssag herom.«

Det fremgår af dommen, at styrelsen overdrog sagen til Kammeradvokaten i marts 2017. 14 måneder senere rettede Kammeradvokaten henvendelse til Retslægerådet for at få svar på en række spørgsmål.

De spørgsmål blev besvaret i september 2018, og 2. oktober blev El-Baltran så bedt om at svare, og 19. oktober blev sagen anlagt ved Retten.

Det fremgår af dommen, at El-Baltran tilbage i april er blevet underlagt et skærpet tilsyn, fordi patienternes sikkerhed frygtes at være i fare.

/ritzau/