Restriktive p-regler truer Carlsberg-Byen

Københavns Kommune lægger op til, at der skal anlægges 3.000–4.000 p-pladser i det nye kvarter, Carlsberg-Byen. Men der er behov for op til 6.000 p-pladser, viser undersøgelse.

Gaderne i kvartererne rundt om den nye Carlsbergby, kan blive p-plads for den nye bydels biler. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bjørn Larsen

Stik imod intentionerne risikerer trafikken i den kommende københavnske bydel, Carlsberg-Byen, at proppe fuldstændig til, fordi bilisterne tvinges til at køre på kryds og tværs i en næsten umulig jagt på en ledig parkeringsplads.

Københavns Kommune har nemlig ikke alene set sig gal på en planlagt parkeringskælder med 500 pladser ved Skuespilhuset men er også på vej med restriktive krav for, hvor mange p-pladser der må opføres på den gamle Carlsberg-grund, når ølproduktionen flytter til Fredericia og området indrettes med 2.000–3.000 nye boliger og 15.000 arbejdspladser.

Ifølge en redegørelse vil kommunen dispensere fra de almindelige bestemmelser for antallet af parkeringspladser ved nybyggeri og kun tillade 3.000–4.000 underjordiske p-pladser i Carlsberg-Byen.

Men reelt bliver der behov for 5.000–6.000 p-pladser, hvis de kommende beboere, arbejdstagere, hotelgæster og turister bruger bilen i samme omfang, som alle andre mennesker, fremgår det af beregninger, som det rådgivende firma Rambøll har foretaget for Carlsberg Ejendomme.

- Det er problematisk, hvis der kun kommer halvt så mange parkeringspladser, som der er behov for. Man kan frygte, at bilerne dermed kommer til at optage pladserne mellem husene, så kvaliteten i bydelen forringes. Desuden er der risiko for, at den p-søgende trafik vil belaste vores naboer i Humlebyen, siger byplanlægger i Carlsberg Ejendomme, Jacob Andersen.

Carlsberg er enig i intentionen om, at bydelen skal have begrænset biltrafik og i stedet betjenes af intensiv kollektiv trafik, så der bliver skabt byrum mellem husene, hvor mennesker kan leve livet 24 timer i døgnet. Derfor er der i forvejen lagt op til, at parkering skal ske i underjordiske anlæg i bydelens randområder.

- Når vi bruger rigtig mange penge på at gemme bilerne væk under jorden, er det jo netop for at få en bilfri by på overfladen. Så derfor er der ingen grund til at opføre færre p-pladser, end der er behov for,« siger Jacob Andersen.

Men teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R) siger, at København er inde i en følsom proces, fordi der ikke er plads til flere biler i byen. Han peger også på, at Carlsberg selv har ønsket en bydel, hvor biltrafik kun udgør en sjettedel af al transport.

- Det hjælper ikke, at man kan parkere under jorden, hvis bilerne ikke kan komme frem og rundt i resten af byen. Det hjælper heller ikke, når mange mennesker påvirkes meget negativt af støj og luftforurening. Det handler om at definere, hvordan vi bygger by i de kommende år, og det er klart, at det bliver et opgør med mange menneskers vaner, siger Klaus Bondam.

Venstres ordfører i teknik- og miljøudvalget, Jesper Schou Hansen er imod den restriktive parkeringspolitik: »København er også en by for beboere med bil,« siger han.

Byggeriet af Carlsberg-Byen ventes at gå i gang i foråret 2009, men først 10–15 år senere vil den gamle bryggerigrund være færdigudbygget.