»Religion skaber profit på det menneskelige plan«

Imran Shah, talsmand for Islamisk Trossamfund, mener, vi skal droppe fordommene og prøve at forstå det spirituelle i islam, og hvad det har at tilbyde, fordi et menneske i spirituel balance er i fysisk balance.

»For mange mennesker er døden et tabu, og her er islam en indgang til døden, fordi der kan tales frit om den,« siger Imran Shah. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeppe Bøje Nielsen
Hvad synes du om, at 44 procent af danskerne mener, at religion gør verden til et dårligere sted?

»Det bekræfter, at danskerne ikke har et forhold til religion som sådan, og at mistankens lys stadig har fokus på islam. Jeg tror, at det er meget svært for en almindelig dansker at vide, hvad der rører sig inde i en almindelig muslim i hele dette virvar af informationer, hvor propaganda og fakta blandes. Materialisme er et gennemgående element i Danmark, og derfor er det meget svært for mange danskere at forstå den prioritet, som den spirituelle side af livet bør have.«

Hvad kan religion tilbyde samfundet?

»Vi lever i en materialistisk tid, hvor det vigtigste er at få den nyeste iPhone. Selv børn bliver ramt af materialismen gennem opdragelse og reklamer og bliver besat af at erhverve sig diverse forbrugsgenstande. Religion, og islam helt specifikt, tilbyder noget helt andet og giver livet en spirituel dimension samtidig med, at der tages højde for det verdslige liv. For mig som muslim handler det om at vise respekt og forsøge at forstå hinanden og ikke prioritere det materialistiske højere end det spirituelle plan. Religion kan hjælpe med at finde mening i livet og skabe profit på det menneskelige plan.«

»Eksempelvis vil man handle mere etisk korrekt, hvis du, som forbruger, er forankret i nogle høje moralske principper. Det kan vise sig ved, at ens købsadfærd handler mere om, hvad der bliver købt og om det virkeligt dækker et reelt behov.«

Døden er ikke tabu

»Jeg er sikker på, at hvis spørgsmål om døden var blevet stillet i denne undersøgelse, så ville der fremkomme et mønster, som er proportionelt med folk, der mener, at religion gør verden til et dårligere sted. Faktum er, at for mange mennesker er døden et tabu, og her er islam en indgang til døden, fordi der kan tales frit om den. Som muslim er man nærværende over for døden, og tror på et liv efter døden.«
Hvad gør I for at ændre folks opfattelse?

»Vi bidrager til samfundet ved at hjælpe unge muslimer på flere niveauer med lektier, rollemodeller, kriminalpræventivt arbejde, sociale problemer, planlægger rejser og ture for de unge. Samtidig er vores krav til dem: uddannelse, og at de skal se på Danmark som deres eget samfund, som de skal være med til at værne om og bygge op. Sådanne tiltag er ikke kun luftkasteller men reelt græsrodsarbejde i vores organisation, og det smitter selvfølgelig af på de offentlige institutioner, som vi kommer i berøring med.«

»Vi er en frivillig og uafhængig organisation og har over 200 forskellige grupper, som opsøger os for at lære mere om islam. Det er alt lige fra børnehaver, folkeskoleelever, danske og internationale studerende, pressefolk, fagfolk og Søværnet. Nysgerrigheden og behovet er stort, og vi sørger for at tage os tid til at snakke med alle.«

Hvad er dit råd til de mange danskere, som mener, at religion gør verden til et dårligere sted?

»Vær åben og kom og snak med os om religion. Lad ikke krig og terror sløre jeres forståelse af islam. Drop fordommene og forsøg at forstå det spirituelle, og hvad det har at tilbyde, fordi et menneske i spirituel balance også vil være i fysisk balance.«