Religiøse bevægelser kan skjule pædofili

Foreningen »Tavse Vidner« beskylder Jehovas Vidner for at skjule incest og har nu oprettet et netværk, hvor bevægelsens incestofre kan henvende sig. Kristen Rådgivning for Incestofre vurderer, at flere religiøse bevægelser kan dække over pædofili.

Herhjemme henvender Jehovas Vidner sig til politiet et par gange årligt for at anmelde pædofili. Men når man har 20.000 medlemmer, er det tal ude af trit med virkeligheden. Det mener Maja Thorup, der står bag den nystartede forening »Tavse Vidner«, der skal hjælpe bevægelsens incestofre.

Samtidig vurderer Kristen rådgivning for Incestofre, (KRIS) at flere religiøse bevægelser kan dække over incest.

Cirka 10 procent af alle børn og unge i Danmark oplever seksuelle overgreb, og det findes i alle samfundslag. Derfor oprettede Maja Thorup i juni i år en forening, der skulle hjælpe medlemmer af Jehovas Vidner, der har været udsat for overgreb.

»Offentligheden kender kun til to tilfælde af incest inden for Jehovas Vidner. Derfor blev »Tavse Vidner«, oprettet, så man har et sted at henvende sig,« forklarer Maja Thorup, der selv er tidligere medlem af Jehovas Vidner, og som personligt kender til et par eksempler på incest inden for den trosretning.

Hun mener, at man er ekstra udsat, hvis man både er Jehovas Vidne og incestoffer. For det er svært at overbevise bevægelsen om, at incest rent faktisk finder sted. I stedet bliver man stemplet som løgner, hvis man anklager et højere- stående medlem for ugerningen, erfarer Maja Thorup.

Hos KRIS får man jævnligt henvendelser fra mennesker, der udsættes for incest i en menighed. Primært personer fra frikirker, katolske kirker, Indre Mission og folkekirken, oplyser Vibeke Møller, landsleder for KRIS.

Hun kan ikke erindre, at hverken Jehovas Vidner, mormoner, eller scientologer opsøger rådgivningscentret for at få hjælp,

»Incest findes i de fleste menigheder, og vi ved, at hver tiende dansker bliver udsat for overgreb. Jeg kan ikke sige noget om, hvordan det er i Scientology, Jehovas Vidner eller blandt mormoner, men hvorfor skulle det ikke også være der?« spørger Vibeke Møller.

Heller ikke fem andre incestrådgivninger, som Berlingske Tidende har været i kontakt med, oplever, at børn og unge fra religiøse bevægelser henvender sig. Den manglende åbenhed bunder i et stort tabu.

»Det må ikke komme frem, at sådan noget foregår. Jeg kender til kirkelige miljøer, hvor man nedlægger forbud mod at snakke om det, hvis det endelig sker,« forklarer Vibeke Møller, som dog oplever en større åbenhed end tidligere.

Jehovas Vidner tager officielt afstand fra pædofili. Det samme gælder Scientology. Informationschef for mormoner i Danmark, Jesper Stenholm Paulsen, oplyser, at den pædofile bliver ekskluderet fra menigheden samtidig med, at man sørger for en anmeldelse.