Rektorfyring omstødt

Landets rektorer er tilfredse med, at Undervisningsministeriet har grebet ind i fyringen af rektor på gymnasium i Ballerup. »Det her er jo ikke det vilde vesten,« siger rektorformand.

Under valgkampen var Helle Thorning-Schmidt ude og tale med eleverne på Borupgaard Gymnasium i Ballerup. Kort forinden var rektor for gymnasiet, Henry Nørgaard, blevet fyret. Foto: Jeppe Michael Jensen Fold sammen
Læs mere

Fyringen af rektoren på Borupgaard Gymnasium i Ballerup, Henry Nørgaard, er ikke foregået på korrekt måde, og beslutningsprocessen skal gå om.

Det har Undervisningsministeriet netop bestemt. Fyringssagen er den første af sin art, siden gymnasierne blev omdannet til statslige, selvejende institutioner for et år siden. Med afgørelsen fastslår Undervisningsministeriet, at selv om skolerne har fået egne bestyrelser, skal forvaltningsloven alligevel overholdes. Ministeriet henviser ifølge Gymnasieledernes Lederforening og DJØF blandt andet til, at der ikke har været indkaldt til lovlige bestyrelsesmøder forud for afskedigelsen. Desuden henviser ministeriet til ombudsmandens udtalelser om, at der skal foreligge en klar forbindelse mellem samarbejdsproblemer og den person, der ønskes afskediget. Hovedskylden for problemerne må ikke kunne tilskrives andre, og der skal være gjort forsøg på at løse problemerne med mindre vidtgående skridt end fyring.

Sikkerhed for rektorer
Ministeriets indgriben glæder formanden for Gymnasieskolernes Lederforening, Jørgen Christiansen, der er rektor på Favrskov Gymnasium.

»Det er den første sag, hvor de nye bestyrelser skal vise, at de kan forvalte det ansvar, de har fået. Vi lever i en retsstat; det her er jo ikke det vilde vesten,« siger formanden. Han tilføjer, at det var en forudsætning for, at rektorerne bakkede op om gymnasiestrukturen, at »bestyrelserne ikke bare kan skalte og valte«.

»Det er helt afgørende for os, at vi stadig har de rettigheder, vi havde som statstjenestemænd,« siger han. Rektorernes retssikkerhed er også afgørende for, at gymnasierne på sigt kan rekruttere ledere, mener han. Jørgen Christiansen kender ikke den nærmere baggrund for fyringen.

Formanden for bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium, Peter Speldt, vil ikke oplyse årsagen til, at Henry Nørgaard blev bedt om at fratræde den 10. august i år. Han vil heller ikke kommentere spørgsmålet om, hvad der nu skal ske, da sagen ikke er afsluttet.

Til spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ukorrekt, svarer han dog, at »det kan stadig diskuteres«.

Men ifølge Jørgen Christiansen skal parterne og deres advokater nu forhandle om følgerne af Undervisningsministeriets afgørelse.

Stillingen som rektor på Borupgård, der har 775 elever og et personale på 85, blev opslået ledig i oktober.