Rektorformand vil stoppe universiteters rivalisering

Længeregående uddannelser skal ikke stjæle studerende fra hinanden, men i stedet markedsføre sig i flok. Der er behov for en debat om kampagnerne, der har taget overhånd, mener rektorkollegiets formand Jens Oddershede.

Universiteternes rivalisering og reklamekampagner for at få fat i flest mulige nye studerende har taget overhånd. Det mener rektorkollegiets formand, der opfordrer til, at universiteterne i stedet laver fælles kampagner fremfor for at bekrige hinanden med øgede reklamebudgetter til følge.

Eksempelvis har Det Bio-videnskabelige Fakultet under Københavns Universitet forsøgt at lokke nye studerende til ved at udstede en konkurrence i bydesign, hvor præmien var en ti-dages rejse til Nepal.

Emnet er på dagsordenen, når Rektorkollegiet den 27. og 28. august mødes for bl.a. at diskutere de etiske retningslinjer i forbindelse med markedsføring.

»Foråret skal evalueres, og for at undgå en ond spiral skal vi have nogle retningslinjer. Jeg ser en problemstilling i, at vi meget hurtigt kan bruge mange penge på at lave intern markedsføring i Danmark, som primært flytter studerende fra det ene universitet til det andet,« siger han.

Rektor på Roskilde Universitetscenter, Poul Holm, er enig i, at der er behov for klare retningslinjer for, hvordan der annonceres, og han er positiv over for et samarbejde uddannelsesinstitutionerne imellem.

Han mener dog ikke, at der er tale om, at institutionerne stjæler studerende fra hinanden.

»Der er ingen tvivl om, at der er kommet mere konkurrence imellem os, og det betyder, at vi skal sørge for ikke at ødelægge det gode kollegiale samarbejde, samtidig med vi skal gøre hinandens styrker tydelige for omverdenen. Det kan gøre det nødvendigt at markere sig selvstændigt, men det er også en mulighed at gøre det samlet,« mener han.

Modvillig DTU-rektor
Mere modvillig over for fælles reklame er rektor på Danmarks Tekniske Universitet, Lars Pallesen.

»Jeg har et godt forhold til mine rektorkolleger og meget respekt for det, der foregår på andre institutter, men som udgangspunkt vil jeg sige, at vi driver vores information, og de andre driver deres. Jeg er ikke sikker på, at fiskemanden altid har lyst til at markedsføre sig sammen med slagteren,« siger han.