Rektor beskyldes for inhabilitet efter gymnasie-sager

Øregård Gymnasiums rektor, Pia Nyring, der også er formand for Børne – og Skoleudvalget for De Konservative i Gentofte Kommune, har afvist et ekstraordinært møde om krænkende adfærd og mobning. Uansvarligt, lyder det fra Liberal Alliance og Enhedslisten, som har bedt Statsforvaltningen undersøge Pia Nyrings dobbeltrolle.

Foto: Claus Bech

Det er problematisk og uansvarligt, når den konservative formand for Børne – og Skoleudvalget i Gentofte Kommune, Pia Nyring, afviser at holde et ekstraordinært møde om den krænkende adfærd og seksuelle chikane, Radio24syv i den seneste tid har afdækket hos gymnasieelever på flere gymnasier nord for København – blandt andet på Øregård Gymnasium.

Sådan lyder det fra kommunalpolitikere fra Enhedslisten og Liberal Alliance, der samtidig kalder Pia Nyring inhabil i sagen, da hun også er rektor på netop Øregård Gymnasium. Det skriver Radio24Syv.

”Jeg synes, det viser, at Pia Nyring er inhabil, når hun afviser at holde et ekstraordinært møde, og for mig virker det til, at hun stikker hovedet i jorden og venter på, at der falder ro over det,” siger Liberal Alliances medlem af Gentoftes kommunalbestyrelse, Poul Vagn Jensen, til Radio24syv.

Han får opbakning af Enhedslistens medlem af Børne – og Skoleudvalget, Jeanne Toxværd, der tre gange siden d. 31. marts har rettet henvendelse til udvalgsformand og Øregård-rektor, Pia Nyring (K), for at drøfte sagerne politisk.

Men det blev afvist af Pia Nyring d. 7. april i en mail sendt til udvalget.

”Kære alle. Dette for at meddele jer, at jeg ikke indkalder til noget ekstraordinært møde i BOS (Børne – og Skoleudvalget, red.). Når nogen ønsker denne sag rejst i kommunalpolitisk regi, så finder jeg det mest hensigtsmæssigt, at drøftelsen sker i kommunalbestyrelsen,” skriver Pia Nyring fra De Konservative.

Men et møde i kommunalbestyrelsen løser ikke problemet, siger Jeanne Toxværd fra Enhedslisten til Radio24syv.

”De her problemer bør have vores bevågenhed, og vi kan ikke kun tage det op på et kommunalbestyrelsesmøde, for der kan vi ikke stille uddybende spørgsmål til forvaltningen. Det er kun i udvalg, at vi kan det,” siger Jeanne Toxværd, der nu har henvendt sig til Statsforvaltningen for at få undersøgt, om Pia Nyring som rektor og udvalgsformand er inhabil i den konkrete sag.

”Jeg mener, det er dybt problematisk, at hun har to kasketter på i det her, og jeg forstår slet ikke baggrunden for at afvise det her møde,” siger hun.

Kritikken og beskyldningen om inhabilitet afvises dog af rektor og udvalgsformand Pia Nyring.

”Der er ikke tale om nogen interessekonflikt her, for det handler om trivsel i udskolingen, og det er noget, der skal drøftes på et åbent møde, for det ikke kun er et Gentofte-fænomen. Det sker også andre steder i landet, og alle skal kunne følge med,” siger hun til Radio24syv.

Radio24syv har forelagt sagen for lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, og han vurderer, at Pia Nyring ikke er inhabil i sagen.

”Den regel, der kunne være relevant, er den, hvor man sidder i ledelsen for en privat juridisk enhed, men da der er tale om et offentligt gymnasium, gælder den regel ikke her,” siger han til Radio24syv.

Den vurdering ændrer dog ikke Liberal Alliances syn på sagen:

”Jeg ikke se forskellen på, om det er en privat eller offentlig institution. Inhabilitet går på, om man har interesser i det her, og da Øregård Gymnasium har et samarbejde med kommunen i forhold til udskolingen, så mener jeg, at der er interesser. Og jeg kan ikke forestille mig, at forældre til elever på Øregård ikke ønsker, at udvalget skulle drøfte og løse de her problemer,” siger Poul Vagn Jensen til Radio24syv.