Rekordmange studerende tager et ophold i udlandet

Siden 2010 er antallet af danske studerende på de videregående uddannelser, som tager et studie- eller praktikophold i udlandet, næsten fordoblet. Det giver kompetencer, som efterspørges af arbejdsgiverne, lyder forklaringen fra Københavns Universitet.

Flere og flere danske studerende krydrer studietiden med et udvekslingsophold i udlandet, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Således er antallet af studerende på de videregående uddannelser, som tager et studie- eller praktikophold i udlandet, næsten fordoblet fra 6.000 i 2010 til 11.000 i 2014.

Sammenlignet med antallet af indskrevne studerende på de videregående uddannelser betyder det, at 2,8 procent var på udlandsophold i 2010, mens det gjaldt for 4,1 procent sidste år.

På Københavns Universitet rejser næsten hver tredje studerende udenlands under studiet, fortæller Trine Sand, chef for internationale uddannelser på Københavns Universitet.

»Vi mener, det er meget relevant at tage en del af uddannelsen i udlandet, og det opfordrer vi til på alle mulige måder. Det giver blandt andet en øget forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med folk fra andre kulturer. Desuden får man prøvet sig selv af ved at blive sat i en anden kontekst, end man er vant til,« siger Trine Sand.

Hun peger på, at arbejdsgiverne i stigende grad efterspørger de kompetencer, som de studerende erhverver sig ved et udlandsophold.

Den afgående regering har haft en målsætning om, at mindst 50 procent af de studerende på de videregående uddannelser i løbet af deres studietid skal have haft et udlandsophold. Så selv om antallet, der søger mod udlandet, er stigende, er der et stykke vej endnu.

»Det er et meget ambitiøst mål. Vi ligger på Københavns Universitet på 29 procent, og det er vi rigtig stolte af, og det er noget, vi har arbejdet rigtig meget med,« siger hun.

Det er især USA, der trækker i de danske studerende, men også de nordiske lande, Storbritannien og Australien scorer højt på listen over de mest eftertragtede lande.

Opholdene i udlandet er dog typisk af kortere varighed. 38 procent af de studerende, der rejser ud, opholder sig højst tre måneder i udlandet.

»For mange er det en ordentlig mundfuld at tage et helt semester eller mere til udlandet, og der kan et kortere ophold, for eksempel en summer school, være et godt alternativ,« lyder det fra Trine Sand.

Mens antallet af danske studerende, der søger inspiration i udlandet, stiger, kommer der til gengæld færre udenlandske udvekslingsstuderende den anden vej.

I alt var 8.500 udenlandske studerende på udvekslingsophold på de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark i studieåret 2013/2014, hvilket svarer til et fald på 8,7 procent i forhold til året før.