Rekordfå kommer til skade i trafikken

Sidste år blev 3.160 personer skadet i trafikken, og det er det laveste antal nogensinde. Selv om vejene er blevet mere sikre, skal trygheden i trafikken forbedres, fastslår transportministeren.

Foto: Morten Stricker

Det går den rigtige vej på de danske veje. Sidste år kom 3.160 personer til skade i trafikken. Det er det laveste antal, man nogensinde har målt.

183 personer blev slået ihjel i trafikken i 2014. Det er det næstlaveste antal, der er målt i den tid, myndighederne har registreret ulykker.

Selv om tallene fra Vejdirektoratet er foreløbige, så er tendensen tydelig - det bliver mere og mere sikkert at færdes i trafikken.

Både Vejdirektoratet, transportminister Magnus Heunicke (S) og Rådet for Sikker Trafik glæder sig over udviklingen.

»Vi er meget glade for rekorden. Ikke kun fordi bilisterne kan færdes tryggere i trafikken, men også fordi det er godt for samfundet som helhed. Trafikulykker medfører store omkostninger af både menneskelig og økonomisk karakter. Derfor er der gevinster at hente ved at nedbringe antallet af ulykker i trafikken,« siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.

Tilsvarende toner lyder fra transportministeren og Rådet for Sikker Trafik.

»Det ser ud til, at det målrettede arbejde med at nedbringe antallet af de alvorlige trafikulykker har effekt,« siger Magnus Heunicke (S) i en skriftlig kommentar.

Dokumentationschef Jesper Sølund fra Rådet for Sikker Trafik tilføjer:

»Det er rigtig, rigtig opmuntrende tal. Vi ligger i den absolutte verdenselite trafiksikkerhedsmæssigt.«

Marianne Foldberg Steffensen ser flere forklaringer på, at det bliver mindre og mindre farligt på de danske veje.

»Vi har i Vejdirektoratet gjort meget for at forbedre sikkerheden for bilisterne, blandt andet ved at ombygge kryds, etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger og i det hele taget gøre forholdene mere trygge og sikre på strækninger, hvor der stadig sker for mange uheld. Det arbejde fortsætter vi naturligvis med,« siger hun.

Jesper Sølund fra Rådet for Sikker Trafik er enig. Han peger desuden på, at folk er blevet mere fornuftige bag rattet. Danskerne kører generelt ikke helt så stærkt som tidligere, de husker at spænde selen og færre kører med promiller i blodet.

»Derudover har vi aldrig haft så sikre biler som nu. Selv små biler har et meget højt sikkerhedsniveau,« siger han.

Selv om transportminister Magnus Heunicke er tilfreds med udviklingen, mener han, der stadig er et stykke vej til målet.

»Antallet af dødsulykker er stadig for højt. Derfor handler det om at bevare fokus. Og vi kan stadig gøre det bedre, så vi skal fortsætte at prioritere arbejdet med trafiksikkerhed højt, fordi forbedringer kan redde flere liv fremover og dermed hindre de tragedier, som dødsulykker i trafikken er,« siger han.

Færdselssikkerhedskommissionen har som mål, at trafikken i 2020 højst må koste 120 menneskeliv, ligesom der højst må være 2.000 tilskadekomne.

Jesper Sølund mener, målet er opnåeligt.

»Det er bestemt realistisk. Når vi kigger på trafikdræbte, så er der tidligere lavet beregninger, der siger, at det ikke er usandsynligt at komme ned på omkring 50 dræbte om året.«