Regionerne krævede 2,1 mia. - fik under det halve

Regionerne fik under halvdelen af den krævede budgetvækst i 2018, de bliver skåret med cirka 340 mio. kr. i anlæg og de fik stort set ingen indrømmelser på afskaffelsen af produktivitetskravet.

Arkivfoto. Regionerne krævede 2,1 mia. - fik under det halve Fold sammen
Læs mere
Foto: © Uffe Weng

Regionerne fik under halvdelen af det udgiftsløft på 2,1 mia. kr., som de krævede inden starten på forhandlingerne om en økonomiaftale for 2018. Samtidig blev regionernes krav om afskaffelse af produktivitetskravet afvist, og regionerne fik reelt ikke mere i relation til styringsmodellen end det, som allerede lå på bordet ved forhandlingernes start.

Heller ikke på anlægsområdet kom regionerne igennem med deres krav om en uændret anlægsramme på 2,5 mia., men måtte nøjes med 2,2 mia. kr.

Alligevel var regionernes formand tilfreds med den aftale, som regeringen og danske Regioner indgik i aftes.

»Økonomiforhandlinger handler for os i regionerne om at skabe bedre forhold for patienterne, og efter meget hårde forhandlinger er det lykkedes. Det er jeg på patienternes vegne meget tilfreds med,« siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Får vækst på 0,56 pct.

Aftalen ser da også noget bedre ud, hvis man vurderer den i forhold til regeringens generelle målsætning om en vækst i de offentlige driftsudgifter på kun 0,3 pct.

Regionerne har samlet fået 500 mio. kr. ekstra oven i de 110 mio. kr., som regeringen allerede har afsat til styrket sundhed i 2018. Det giver et samlet løft på 610 mio. kr. svarende til 0,56 pct.

Lægger man også de 129 mio. kr. i effektiviseringer fra de nye supersygehuse til, så har regionerne fået tæt på trekvart mia. kr. eller cirka 0,68 pct. Men de 129 mio. kr. kommer fra regionernes egne budgetter.

Men den sejr skal også ses i perspektiv af, at finansminister Kristian Jensen (V) allerede i januar varslede, at regeringen ville fordele væksten i den offentlige sektor skævt, så kommunerne fik mindre end de 0,3 pct. og sundhedsvæsenet og dermed regionerne mere.

»Vi har indgået en god aftale med Danske Regioner, som viser, at regeringen atter har prioriteret sundhedsområdet højt. Det er vigtigt, at vi prioriterer et godt og trygt sundhedsvæsen. Aftalen bygger oven på de seneste års løft på kræftområdet,« siger Kristian Jensen.

Regionerne bliver skåret i anlæg

Regionerne skal skære 300 mio. kr. på anlægskontoen plus cirka 40 mio. kr. i PL-regulering. Dermed går regionernes anlægsbudget til andet end supersygehusene ned fra 2,5 mia. kr. i år til 2,2 mia. kr. i 2018 målt i løbende priser.

»Niveauet er fastsat under hensyntagen til behovet for en normalisering af de offentlige anlægsinvesteringer i de kommende år, hedder det i aftalen.«

Slipper for at betale 151 mio. til infektionsanalyser

Regionerne har hidtil finasieriet 151 mio. kr. om året af det arbejde, Statens Seruminstitut har udført med de såkaldte diagnostiske analyser.

Fra 2018 slipper regionerne for at betale de 151 mio. kr. og må i stedet selv udføre en del af analyserne. Hvis regionerne ønsker at Statens Seruminstitut skal udføre nogle af analyserne, så sker det ved en såkaldt takstafregning.

En række rationaliseringer bliver i regionerne

Aftalen oplister en række effektiviseringer, som regionerne får lov til at beholde til at styrke driften af sundhedsvæsenet.

Det drejer sig blandt andet om:

»300 mio. kr. fra mere effektivt indkøb.«

»Lavere vækst i medicinudgifterne takket være det nye Medicinråd.«

»Forhandling med dansk Tandlægeforening for at bremse væksten i tandlægeudgifterne.«

»Fortsat fokus på om antallet af fedmeoperationer stiger for kraftigt.«

Regner man alle disse forhold med, så kan regionerne argumentere for, at de har fået dækket en stor del af deres krav om at få dækket udgiftspresset på de 2,1 mia. kr. Der er blot den detalje, at en pæn del af pengene er kommet fra regionerne selv.