Region opruster kræftbehandling

Tre nye afdelinger skal øge og forbedre kapaciteten på kræftområdet i den nye hovedstadsregion. Desuden samles kræftoperationerne på færre hospitaler. Det forventes at betyde, at flere patienter overlever.

Kræftoperationer skal samles på færre sygehuse, så kvaliteten bliver bedre. Målet er hurtigt at få sænket dødeligheden, så flere end i dag overlever en operation.

Samtidig oprettes der tre helt nye afdelinger, én til medicinsk behandling og to til lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter.

Det er blandt de nye iniativer i den hospitalsplan, der netop er fremlagt i Region Hovedstaden, og som ventes at medføre en klar forbedring af kræftbehandlingen.

»Vi har Skandinaviens højeste dødelighed efter akutte kræftoperationer. Det går ikke. Derfor lægger vi meget vægt på, at operationerne samles på færre afdelinger. Det vil hurtigt kunne give et betydeligt kvalitetsløft,« siger medlem af Regionsrådet Kirsten Lee (R), tidligere chef for Finsencentret på Rigshospitalet, som huser flere af landets største kræftafdelinger.

En operation er den behandling, som helbreder flest kræftpatienter, og det har længe været en anbefaling fra eksperter, at operationerne blev samlet på færre afdelinger.

I den nye plan lægges der op til at samle operationer for en stribe kræftsygdomme på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Det gælder bl.a. operationer for brystkræft, der hidtil har fundet sted på tre sygehuse, samt operationer for prostata-, blære-, lever-, endetarms og modermærkekræft samt kræft i bugspytkirtlen og æggestokkene.

Operationer mod tyktarmskræft skal desuden foregå på Hillerød, Hvidovre og Bispebjerg hospitaler.

Ekspertisen samles
Ifølge planen er det også hensigten at opbygge en helt ny onkologisk afdeling på Hvidovre Hospital til medicinsk kræftbehandling, herunder kemoterapi, som er i kraftig vækst i disse år. Det vil betyde en kraftig udvidelse af kapaciteten i forhold til de nuværende, hårdt pressede afdelinger på Rigshospitalet samt Herlev og Hillerød hospitaler.

Desuden er det nyt, at der skal etableres såkaldte palliative enheder på Hillerød og på Hvidovre hospitaler til at supplere de nuværende enheder på Herlev og Bispebjerg hospitaler. På de palliative enheder ydes der bl.a. hjælp til at lindre og kontrollere de fysiske smerter hos uhelbredeligt syge, så de kan blive boende længere tid hjemme.

I Kræftens Bekæmpelse er overlæge Iben Holten positiv overfor de initiativer, der bebudes i hovedstadsområdet.

»Det er oplagt at samle ekspertisen på færre afdelinger for at kunne opnå bedre resultater. Og selvfølgelig synes vi også, at det er en god ide i det hele taget at udvide behandlingskapaciteten på kræftområdet. Den er alt for lille i dag, så her er et stort udækket behov,« siger Iben Holten.

I forvejen har Region Hovedstaden bebudet, at der i løbet af i år indføres et tilbud om mammografiscreening i hele hovedstadsområdet. I dag findes det kun i Københavns og Frederiksberg kommuner samt på Bornholm. I kortene ligger også, at der skal udarbejdes en plan for kapaciteten på stråleområdet, hvor Herlev Hospital og Rigshospitalet i perioder har haft meget lange ventetider.