Region Hovedstaden kan ikke nå at opfylde kræftkrav

Region Hovedstaden har haft en årrække til at udbrede mammografiscreeningen, og de kan nå det i de andre regioner. Så kan Hovedstaden også, lyder de utilfredse reaktionerne fra Kræftens Bekæmpelse og politikere på Christiansborg.

I har haft adskillige år til at gennemføre det, og flere af de andre regioner kan godt nå det til tiden. Tag jer sammen. Det er essensen af kritikken fra Kræftens Bekæmpelse og politikere på Christiansborg, der er stærkt utilfredse med signalerne fra læge- og politikerhold i Region Hovedstaden i forhold til planerne om at indføre et landsdækkende tilbud om screening for brystkræft for alle kvinder mellem 50 og 69 år.

Budskabet er, at det er så svært at skaffe personale, at det ikke er muligt at komme i gang med programmet i stor skala allerede i år, så man kan nå at undersøge alle kvinder inden udgangen af 2009. En del kvinder vil således først få tilbudt undersøgelse i 2010 eller senere.

Desuden er der også brug for store ressourcer til at leve op til en anden plan om at indføre akut kræftudredning- og behandling, og derfor bør man udskyde mammografi-fristen, mener den radikale Kirsten Lee.

»Det vil jeg ikke være meget for. Det bør være muligt at håndtere begge opgaver. Det kan man jo i flere af de andre regioner, bl.a. Region Syddanmark, og så bør det også kunne lade sig gøre i hovedstaden. I stedet for at slå ud med armene kunne man f.eks. skele til, hvordan man klarer sig i erhvervs­livet. Man må gå ind og se på arbejdsgangene og lære af de gode eksempler andre steder i landet,« siger Venstres sundhedsordfører Birgitte Josefsen.

Også i Kræftens Bekæmpelse lyder der kritik af meldingen fra Region Hovedstaden. Man henviser til, at regionen har haft en lang årrække til at stable den nødvendige kapacitet på benene.

I 1999 vedtog et flertal i Folketinget, at mammografiscreening skulle gøres landsdækkende i løbet af en ti års periode. Men i 2005 indgik VKO en aftale, hvor det blev understreget, at 50-69 årige kvinder skulle have ret sreening inden udgangen af 2009. Det blev tiltrådt og accepteret af de daværende amter.

»Det her er jo ingen ny di-skussion. Man er kommet for sent i gang i hovedstaden, og det er beklagelgt. Der må være andre løsningsmuligheder end at vælge mellem den ene eller anden gruppe. Kvinderne SKAL have det tilbud, at de kan blive undersøgt for den sygdom, som de frygter så meget,« siger overlæge Iben Holten, Kræftens Bekæmpelse.

Danske Regioner har tidligere tilkendegivet, at man vil være klar med et landsdækkende program i år.

Formand holder fast
Formanden Bent Hansen (S) er trods signalerne fra hovedstaden heller ikke parat til at smide håndklædet i ringen endnu og opgive målet om at tilbyde alle kvinder i målgruppen undersøgelse inden udgangen af 2009.

Formanden for regionsrådet i Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen (S) er også indstillet på at presse på for at få udført undersøgelserne hurtigere, end der er lagt op til. Men hun advarer også mod at spænde buen for hårdt og opstille så store og mange løfter, at de ikke kan indfries. »Så ender det som i Italien, hvor de centrale organer beslutter en masse, men hvor regionerne selv bestemmer, hvad de vil lave, fordi de alligevel ikke kan nå det hele,« siger hun.

Den nye sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) »forudsætter«, at aftalen med regionerne holder og hæfter sig ved, at han endnu ikke har hørt andre meldinger fra Region Hovedstaden.

»Så jeg regner selvfølgelig også med, at kvinderne her vil få gavn af det nye tilbud. Det er vigtigt, så vi kan forbedre mulighederne for at opdage brystkræft i tide,« siger han.