Region H vil informere handicappede bedre om adgang

Region Hovedstaden tilbyder behandlere en gratis vurdering af, hvor god tilgængeligheden er til deres praksis for personer med handicap. Desuden kan behandlere få råd til forbedringer.

Det skal være nemmere for personer med et fysisk handicap at komme hen til deres behandler.

Derfor tilbyder Region Hovedstaden nu læger, psykologer, tandlæger med flere et gratis tjek af, hvor god eller dårlig deres tilgængelighed er samt rådgivning til, hvordan den kan forbedres. Desuden skal patienter lettere kunne tjekke adgangsforholdene ud fra mærkeordningen God Adgang. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Initiativet sættes i værk på baggrund af, at en undersøgelse sidste år viste, at borgere med et fysisk handicap kun har adgang til 40 procent af de praktiserende læger, 22 procent af tandlægerne og 36 procent af psykologerne i regionen.

»Det er simpelthen for dårligt, at så få private behandlere tager hensyn til folk med for eksempel en kørestol eller krykker. Gode fysiske adgangsforhold har betydning for os alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv. Det er ikke i orden, at borgerne på den måde forskelsbehandles. Det skal der ændres på, og det går vi i gang med nu, så borgerne i højere grad kan vælge at støtte den praksis, som gør noget ved problemerne,« siger formand for Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden, Maja Holt Højgaard (S) i en meddelelse.

Krav vedrørende behandlernes tilgængelighed fastsættes i deres overenskomster, så regionens tilbud er kun frivilligt og vejledende, men Maja Holt Højgaard tror og håber, mange vil benytte sig af det. Når mærkningen er på plads, kan regionens borgere gå ind på www.sundhed.dk og finde de behandlingssteder, der passer til deres behov og funktionsevne.

Hos Danske Regioner har man ikke kendskab til, at andre regioner end hovedstadens arbejder med tilgængelighedsinitiativer, men det skyldes sandsynligvis, at problemet er størst i byen, hvor mange praksisser er placeret i gamle lejligheder med trapper og uden elevatorer, lyder det.