Regeringstop får stor næse i kvælstofsag

Et markant flertal i Folketinget udtalte torsdag alvorlig kritik af regeringens top for at underinformere Folketinget om mulige konsekvenser ved landbrugspakken. Partierne henvender sig nu til Folketingets formand for at få statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at forklare sin rolle i sagen, hvilket han fortsat afviser. Det vil være klogt at møde frem, lyder det fra de Konservative.

Et markant flertal i Folketinget har tildelt Lars Løkke Rasmussens regering en næse for at tilbageholde centrale oplysninger i kvælstofsagen. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Fold sammen
Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og resten af regeringstoppen kommer endnu en gang under et voksende pres i sagen om landbrugspakken, der allerede har kostet Eva Kjer Hansen (V) jobbet som miljø- og fødevareminister.

Torsdag besluttede et markant flertal i Folketinget at tildele regeringen en næse for at tilbageholde centrale oplysninger i kvælstofsagen.

Reaktionen kommer, efter Berlingske for en uge siden afdækkede, hvordan regeringstoppen havde kendskab til en række advarsler om landbrugspakken, men ikke viderebragte advarslerne i samme form til Folketinget.

»Dette handler om principper, der skal overholdes,« begrundede Pia Adelsteen, Dansk Folkepartis miljøordfører og formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, beslutningen om at kritisere regeringen.

»Vi har behov for de rigtige oplysninger. Når vi sidder og lovgiver for hele Danmarks befolkning, er det vigtigt, at vi kender den samme retorik og de samme farer og risici som regeringen,« siger hun.

Alle undtagen V og LA

Alle partier på Christiansborg bakker op om kritikken på nær Liberal Alliance og Venstre. Det er ikke usædvanligt, at ministre modtager næser for deres arbejde i Folketinget, men det er ikke hverdagskost, at en regering får så hård kritik, som tilfældet er her.

I en såkaldt betænkning skriver partierne bag næsen, at de »kritiserer skarpt, at centrale ministre har siddet inde med oplysninger og faglige vurderinger, som ikke med samme ordlyd er tilgået Folketinget«.

Ifølge TV 2s tidligere politiske redaktør Kaare R. Skou, der har skrevet et leksikon om folkestyret, er der tale om en »betydelig næse«. Eksempelvis kunne flertallet af partier have valgt mildere formuleringer som at »beklage« eller finde det »utilfredsstillende«, men i stedet valgte partierne altså formuleringen »kritiserer skarpt«.

Partiforsker og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch er enig i, at der er tale om en stor næse.

»Det er en meget hård kritik af regeringen,« siger han.

Det får ikke umiddelbart nogen konsekvenser for en regering eller dens ministre at modtage såkaldte næser. De er blot en formel måde, hvorpå Folketinget kan udtale kritik af regeringens arbejde.

Løkke vil ikke møde frem

I dette tilfælde kommer kritikken fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i denne uge afviste at møde frem i udvalget og forklare sin rolle i kvælstofsagen.

Berlingskes dækning i sidste uge viste, at den øverste regeringstop var langt dybere orienteret om mulige problemer med landbrugspakken, end man fortalte offentligheden og Folketinget.

Således modtog regeringens magtfulde Økonomiudvalg den 10. december 2015 et omfattende notat om landbrugspakken, som indeholder langt flere og mere tydelige advarsler om pakken, end den notits regeringen nøjagtigt samme dag udleverede til forhandlingsparterne i Folketinget.

I regeringens eget notat fremgik det eksempelvis, at det var forbundet med »en betydelig risiko« for EU-kritik at beregne konsekvenserne af landbrugspakken, som man valgte at gøre. Disse beregninger var senere omdrejningspunkt for det opgør på Christiansborg, som mundede ud i en ministerafgang.

Udadtil har skiftende ministre ellers forsvaret, at man godt kunne bruge tidligere års miljøgevinster i beregningerne. Men regeringens egne dokumenter afslørede, at flere ministre helt tilbage fra forhandlingsforløbet om pakken har vidst, at regnemetoden kunne være problematisk.

K bakker op

De Konservative valgte torsdag at stille sig bag kritikken af regeringen.

»Det er enormt vigtigt, at regeringen anerkender, at den står til ansvar for Folketinget – og ikke omvendt. Vi er glade for, at et bredt flertal anerkender, at der var noget galt med de oplysninger, vi fik om landbrugspakken,« siger landbrugs- og fødevareordfører Rasmus Jarlov (K).

På spørgsmålet, om statsminister Lars Løkke Rasmussen fortsat bør møde frem og forklare sig over for udvalget, svarer Rasmus Jarlov:

»Jeg synes, at det vil være klogt af statsministeren at møde frem.«

Flertallet af partierne på Christiansborg arbejder nu på en skriftlig henvendelse til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), hvor de vil undersøge muligheden for at få Lars Løkke Rasmussen til at dukke op til et samråd om kvælstofsagen, selv om han altså har afvist dette.

Statsministeriet oplyser, at Løkke ikke har nogen kommentarer til kritikken. Men ifølge Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen har regeringen ikke handlet forkert.

»Det er regeringens opfattelse, at alt, der er oversendt til Folketinget, har været korrekt, men selvfølgelig tager vi kritikken fra Miljø- og Fødevareudvalget til os, og vi tager den til efterretning,« siger han.

Han mener ikke, det er kritisabelt, at regeringen arbejdede ud fra kraftigere interne advarsler end de vurderinger, som blev sendt til Folketinget.

»Jeg kan ikke se problemet i, at en formulering et sted ikke er helt den samme, som den er et andet sted, når budskabet er det samme. Så er det kraftigere det ene sted end det andet sted, ja. Men nu må livet også gå videre,« siger han.

Jakob Ellemann-Jensen mener heller ikke, det er problematisk, at Lars Løkke Rasmussen afviser at fortælle om sin rolle i sagen på et samråd. »Det er en statsministers ret at uddelegere arbejdsopgaverne til sine resortministre, og det gør man under skiftende regeringer,« siger han.«