Regeringen slår taxameteret fra

Regeringen vil finansiere de videregående uddannelser på en helt anden måde end i dag. Den vil droppe taxametersystemet. I stedet skal finansieringen bl.a. være betinget af arbejdsmarkedets behov.

Det skal være slut med taxametersystemet til finansiering af de videregående uddannelser. I stedet vil regeringen fokusere på tre principper: Mere kvalitet i uddannelserne og bedre uddannede unge, incitamentsstrukturer i forhold til beskæftigelse efter endt uddannelse og uddannelser fordelt over hele landet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov

Regeringen vil droppe det såkaldte taxametersystem, der finansierer de videregående uddannelser.

Videnskabsminister Esben Lunde Larsen (V) meddelte fredag, at han vil indføre et helt nyt finansieringssystem, hvor uddannelserne ikke længere bliver betalt for, hvor mange studerende de uddanner. I dag får universiteterne finansieret 90 procent af deres uddannelsesindtægter via taxametersystemet.

I stedet vil regeringen ifølge ministeren »fokusere på tre principper«.

»Vi skal have mere kvalitet i uddannelserne og bedre uddannede unge. Og så skal vi lave nogle incitamentsstrukturer i forhold til beskæftigelse efter endt uddannelse, ligesom vi skal sikre uddannelse i hele Danmark, altså også i de tyndt befolkede områder,« siger Esben Lunde Larsen og understreger, at »der ikke er tale om en spareøvelse«.

Ministeren inviterer til dialog med uddannelsessektoren omkring et nyt finansieringsssystem, som han håber kan være klar til finansåret 2018.

»Vi skal se på, hvordan det praksisnære i uddannelserne kan fremmes i forhold til at øge beskæftigelsesgraden, uanset om det er til det private eller offentlige arbejdsmarked,« siger han.

Et belønningssystem, alt efter hvor mange der kommer i job?

»Det er for tidligt at sige. Men vi skal væk fra tanken om, at kvantitet er afgørende for bevillingerne frem for kvalitet,« siger han.

Hvad er kvalitet ud over dygtigere kandidater?

»Det er også at få mindsket frafaldet og få de studerende færdige til tiden,« siger ministeren, der har »stor tilllid til, at uddannelserne læser de politiske signaler, der ligger i det her«.

Ifølge formand for Danske Universiteter og rektor på DTU Anders Bjarklev er et nyt system »ikke noget, universiteterne har bedt om«.

»Vi synes på mange måder, at det taxametersystem, som vi nu har haft i nogle år, overordnet set fungerer ganske fornuftigt,« siger han.

Uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv Mette Fjord Sørensen kalder det »helt oplagt at gøre taxametersystemet mere beskæftigelsesorienteret«.

»Vi bruger i dag i omegnene af 14 mia. kr. hvert år på taxametertilskud til uddannelse. På den baggrund er det vel i orden, at man ser på, hvad man får ud af den investering,« lyder det fra hende.

Samtidig med udmeldingen om de videregående uddannelser blev et bredt flertal i Folketinget fredag enig om, hvordan erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 skal finansieres. Det indebærer blandt andet, at taxameteret til handelsgymnasierne bliver hævet, mens det bliver sænket for de almene gymnasier.