Regeringen overvejer højere licens

For at få opbakning til brugerbetaling for TV2 er regeringen tvunget til at øge pengestrømmen til DR, og regeringen regner netop nu på konsekvenserne af en lille forhøjelse af licensen.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det er ikke kun i ord, at regeringen er ved at nedkøle kulturkampen. Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger regner regeringen i øjeblikket på en løsning, der vil give Danmarks Radio et økonomisk løft i de kommende år.

DR har ellers været en af hovedmodstanderne i regeringen og Dansk Folkepartis kulturkamp, og DR har været på økonomisk slankekur de seneste år, men for at sikre en redningsplan for det kriseramte TV 2, bliver regeringen under de igangværende medieforhandlinger efter alt at dømme tvunget til samtidig at skaffe ekstra midler til DR.

Partierne er tæt på at nå til enighed om et forlig, der bl.a. vil betyde, at danskerne fremover må acceptere en brugerbetaling på cirka 25-30 kroner pr. måned for at tage TV 2. Det skal formentlig først gælde fra 2012 og kun for de husstande, som modtager TV 2 via betalingspakker, men for at acceptere brugerbetaling for TV 2 har både S og R til gengæld krævet, at DR kompenseres.

»Jeg vil ikke kommentere forhandlingerne, mens de pågår, men det har fra start været et centralt krav fra vores side, at hvis man skal ind og redde TV 2, så må man også gøre noget for DR,« siger Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen.

Og Berlingske Tidende erfarer, at regeringen bl.a. – ganske overraskende – har accepteret at regne på en licensforhøjelse. En model går på, at licensen fremover skal følge den reelle lønudvikling.

I det eksisterende medieforlig har regeringen fastsat en stigning i licensen på baggrund af et meget konservativt skøn, der de forgangne år har ligget markant under den reelle lønudvikling, hvilket betyder, at DR har fået omkring 200 millioner mindre, end man mener, man er berettiget til, og løsningen kan blive, at man hæver de fastsatte pris og løn-tal – eventuelt så der samtidig kompenseres en smule for de forgangne år.

Samtidig vil det såkaldte licensloft – der fastsætter den andel af de samlede licensindtægter, som DR skal modtage – hæves.

Danmarks Radio har i adskillige år haft et udtalt ønske om, at licensen skal følge den reelle lønudvikling, men det er gentagne gange blevet afvist blankt af både kultur- og finansministre, men i et forsøg på at samle forligspartierne om en bred aftale har kulturminister Carina Christensen (K) denne gang bl.a. bedt DR om en »ønskeseddel«, og denne gang overvejer man tilsyneladende seriøst at efterkomme ønsket.

Det er dog langtfra sikkert, at modellen kommer igennem forhandlingerne, som ventes at nærme sig et resultat hen mod slutningen af denne uge. Hos DF er en af de ivrigste kulturkæmpere – Søren Krarup – skeptisk. Han ser med bekymring på den nye kulturminister:

»Hun står ganske givet uden for den kulturkamp, som statsministeren proklamerede i 2002. Den tror jeg, at hun er helt fremmed for,« siger Krarup, der flere gange har beskyldt DR for at være for venstreorienteret.

Bl.a. følte DF sig dårligt behandlet under den forgangne valgkamp.

»DR skal ikke være nogen størrelse, der hjernevasker befolkningen. Sådan har det været, og jeg må tilstå, at den stadig har et meget kraftigt overvægt af en kulturradikal holdning. Jeg kunne også sige venstrefløjsholdning,« lyder det fra Krarup, der dog har fuld tillid til DRs nye formand, Michael Christiansen.