Reformerne vil komme

Nok slår politikerne syv kors for sig nu, men på længere sigt vil reformer, der ligner Velfærdskommissionens anbefalinger, blive gennemført. Det mener både tidligere socialminister Aase Olesen og økonomisk vismand Jan Rose Skaksen.

Det sidste ord er ikke sagt i debatten om velfærdsreformer, selvom statsministeren og de fleste andre på Christiansborg skyder Velfærdskommissionens anbefalinger ned. Reformerne vil komme - hvis ikke nu så om nogle år - lyder det fra økonomisk vismand Jan Rose Skaksen og tidligere socialminister Aase Olesen.

»Velfærdskommissionen har beskrevet et problem, og det problem er der. Selv om man beslutter, at man ikke vil gøre noget nu, så forsvinder problemet ikke op i luften. Så bliver man bare nødt til at gøre noget mere på et senere tidspunkt,« siger Jan Rose Skaksen, der er professor i økonomi ved Handelshøjskolen i København.

Det gælder f.eks. Velfærdskommissionens forslag om afskaffelse af efterløn og forkortelse af dagpengeperioden.

»Medmindre de kommer med rigtig gode alternative forslag til, hvordan man får flere ud på arbejdsmarkedet, så tror jeg, at lignende reformer vil blive gennemført,« siger Jan Rose Skaksen, »for når der bliver færre i den arbejdsdygtige alder, så må der arbejdes mere for at forsørge det større antal ældre. Det er uundgåeligt.«

Også når det gælder Velfærdskommissionens forslag om lavere skat på arbejde, er danske politikere underlagt større kræfter end Gallups meningsmålinger. Globaliseringen kan politikerne ikke lukke øjnene for, pointerer den økonomiske vismand.

»Skatten på arbejdskraft skal ned, hvis vi vil holde på de højtuddannede i Danmark, og hvis vi skal tiltrække samme slags personer fra udlandet. Det er svært at tro, at vi kan gøre det i stort omfang med den skattestruktur, vi har i dag,« siger Jan Rose Skaksen.

Aase Olesen var socialminister for de Radikale, dengang Poul Schlüter var statsminister. Senere, i 1991, blev hun formand for Socialkommissionen, der skulle komme med forslag til, hvordan man kunne anvende de 150 milliarder kroner, der blev brugt til overførselsindkomster, på en bedre måde. Også Socialkommissionens forslag blev skudt ned af politikerne, men mange af forslagene er alligevel gennemført i dag.

Det gælder f.eks. Socialkommissionens forslag om, at alle arbejdsløse skulle aktiveres.

»Da vores forslag kom frem i 1993 afviste man det. Det var helt utænkeligt, lød det. Man sagde, at aktivering kun var for de unge, og at man ikke måtte blande folk på dagpenge sammen med dem på kontanthjælp i beskæftigelsesindsatsen. Men det har man jo gjort i dag, hvor det hele er flyttet over i Beskæftigelsesministeriet, og hvor aktivering er for alle,« siger Aase Olesen.

Efterlønsalder op
Socialkommissionen foreslog også en forhøjelse af efterlønsalderen. Det blev meget håndfast afvist af den daværende socialdemokratiske regering, men alligevel tog den hul på problemstillingen med efterlønsreformen i 1998. Og nu, 12 år senere, vil både regeringen og Socialdemokraterne hæver efterlønsalderen.

»Der kommer en mægtig debat, når man fremlægger den slags forslag, men så går der lidt tid, og det går op for folk, at problemerne alligevel skal løses. Det ærgerlige er kun - ligesom med Socialkommissionens forslag - at hvis man turde at gøre det nu, så ville det ikke gøre så ondt, som hvis man venter,« siger Aase Olesen.