Rapport frikender kommune for ældresvigt

Husker du sommerens kritik af snyd hos hjemmeplejen i København? Nu frikender en uvildig konsulentrapport kommunen.

En hjemmeplejebil fra Håndværkerforeningens Hjemmepleje holder parkeret foran Håndværkerforeningens Plejecenter i Københavns Nordvest-kvarter, hvor hjemmeplejen har til huse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Skrøbelige ældre, som har behov for støtte fra hjemmeplejen i København, får i vid udstrækning den hjælp til bl.a. rengøring og personlig pleje, som de er tildelt af kommunen.

Generelt er de ældre også tilfredse med hjælpen, men de er kede af, at der kommer så mange forskellige hjemmehjælpere hos dem.

Det er konklusionen i en stor ekstern rapport fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG, som Københavns Kommune har fået foretaget i kølvandet på afdækningen sidste sommer af kritisable forhold i hjemmeplejen.

Hér blev en række hjemmehjælpere på TV-optagelser afsløret i kun at bruge meget kort tid hos de ældre og til gengæld holde timelange pauser, som bl. a. blev brugt på private indkøb og restaurantbesøg.

Tema: Snyd hos hjemmeplejen i København

Ifølge rapporten, som er baseret på en række forskellige undersøgelser og et stort antal interviews med ældre, ledere i hjemmeplejen og medarbejdere, er der imidlertid intet belæg for, at der skulle ske massive svigt af de ældre i den københavnske hjemmepleje.

Således svarer KPMG-rapporten »overordnet set bekræftende« på et nøglespørgsmål om, hvorvidt borgerne får »de visiterede ydelser i den faglige kvalitet og inden for de økonomiske rammer, som er fastlagt af kommunen, og som hjemmehjælpsmodtageren har retskrav på«.

»Det overordnede billede, der blev tegnet i sommers af, at det var galt hele vejen rundt, kan nu manes i jorden. Rapporten viser klart og tydeligt, at borgerne får den hjælp, som de er berettigede til. Der blev lagt et voldsomt pres på medarbejdere i hjemmeplejen over hele landet, men de kan nu ranke ryggen,« siger sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF).

Den positive melding baseres bl.a. på, at 82 pct. af de adspurgte borgere bekræfter, at de har fået de konkrete ydelser, som fremgår af instrukserne til den enkelte hjemmehjælper. 

Størstedelen af de ydelser, som ikke er leveret, skyldes, at borgeren selv har aflyst eller frabedt sig besøget, mens kun 1,5 pct. af de adspurgte tilkendegiver, at hjemmehjælperen ikke dukkede op, ikke havde tid eller ikke ville hjælpe.

Desuden viser en brugertilfredshedsundersøgelse, at 91 pct. af borgerne oplever, at hjemmehjælperne i høj eller meget høj grad udfører den hjælp, som de er blevet tildelt fra kommunen. Endelig fremhæver rapporten, at de ikke-lovpligtige kommunale tilsyn, som er gennemført i 2009, kun er resulteret i ét enkelt tilfælde af alvorlige fejl og mangler ud af 16 tilsyn.

Rapporten erklærer sig også tilfreds med kommunens retningslinier for hjemmehjælpsbesøgene til de ældre og med den kontrol og det ledelsestilsyn, som kommunen tilrettelægger for at sikre, at hjemmehjælpen udføres, og at kvaliteten er i orden. Dog mener KPMG, at der godt kan strammes betydeligt op på kontrollen med den mindre andel af hjemmehjælpsbesøg, der udføres af medarbejdere i Socialforvaltningen til bl.a. handicappede og psykisk syge.

Det anbefales også generelt, at kommunen styrker registreringen af hjemmehjælpernes tidsforbrug hos de ældre. Dermed bekræftes også mistanken om, at en del af den slendrian i en konkret hjemmeplejeenhed, som blev afsløret på tv-optagelserne, sandsynligvis kan kædes sammen med, at de ansatte undlod at oplyse, hvis ældre f.eks. havde fået det bedre eller havde besøg af børn og dermed ikke længere havde brug for hjælp.

Sagen har således også ført til, at det nu indskærpes over for medarbejderne, at ledig tid både skal rapporteres til ledelsen og tilbringes på hjemmeplejeenhedens base - og ikke hjemme på sofaen eller på pizzaria.

I Ældre Sagen er man tilfreds med, at de problemer, som blev afsløret i én hjemmeplejeenhed i kommunen, tilsyneladende ikke er så udbredte i den øvrige del af byen.

»Det er glædeligt både for de ældre og for medarbejderne. Men det er også vigtigt, at kommunen ikke bruger rapporten som sovepude men får fulgt op på de mange anbefalinger til forbedringer, som den også rummer,« siger chefkonsulent Olav Felbo.

Mens rapporten frikender kommunen for egentlige svigt i plejen, er der til gengæld kritik af, at der kommer så mange forskellige hjemmehjælpere hos de ældre. I brugertilfredshedsundersøgelsen angiver 40 pct. af de ældre, at de er utilfredse eller meget utilfredse med antallet af forskelllige hjemmehjælpere. Hér anbefales det derfor, at kommunen har meget mere fokus på dette problem og er mere »ambitiøs« med de målsætninger, man har om at løse det.

»Jeg vil følge de konkrete bud på forbedringer til dørs og herunder se på antallet af hjælpere, som kommer hos de ældre,« siger Ninna Thomsen.