Rapport fastslår, at foged-fejl rammer både borgerne og statskassen

Allerede sidste år bimlede alarmklokkerne hos Skat og Skatteministeriet, fordi pantefogederne begik alvorlige fejl, der var »kritiske for forretningen«.

Skats pantefogeder begår manuelle fejl, der er så alvorlige, at de udgør en trussel mod både borgernes retssikkerhed og den danske statskasse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Skats pantefogeder begår manuelle fejl, der er så alvorlige, at de udgør en trussel mod både borgernes retssikkerhed og den danske statskasse.

Det fastslår Skats egen vagthund – Skatteministeriets Interne Revision (SIR) – i en rapport om pantefogedernes arbejde. Rapporten blev færdig sidste forår og stilet både Skats direktion og ledelsen i Skatteministeriet.

Berlingske har den seneste uge beskrevet, hvordan pantefogederne begår fejl i hver femte sag, hvor de skal foretage udlæg i en skyldners ejendele for at dække en skattegæld. Fejlene spænder fra alvorlige regnskabsmæssige fejl til sjuskefejl.

Men de alvorligste fejl har altså ifølge rapporten fra Skatteministeriets Interne Revision en tyngde, så de ligefrem er »kritiske for forretningen« – en vending revisorene kun bruger om de alvorligste sager.

»Det er en række alvorlige fejl, der ikke må opstå. I flere af tilfældene er der tale om fejl, som jeg vil betragte som børnelærdom inden for dette felt,« siger Erik Lund, tidligere formand for de kommunale pantefogeder og chef for inddrivelsen i Skat København, der har læst SIR-rapporten.

Skats interne revisorer konkluderer overordnet, at de undersøgte udlægssager »ikke har den kvalitet, de burde have« og »ikke opfylder de krav, der stilles til et retsdokument«. Især to kritiske fejl går igen:

I samtlige undersøgte sager undlod pantefogeden at meddele Skats krav til de øvrige kreditorer, når fogeden foretog udlæg i fast ejendom eller bil for at få sikkerhed for gælden. Når fogeden glemmer denne juridisk vigtige »denuntiation«, som begrebet kaldes, får statskassen »ringere sikkerhed« for gælden, hvilket kan »medføre et tab for Skat«, skriver SIR.

Foretaget forkerte udlæg

En anden kritisk fejl er, at pantefogederne i flere af stikprøverne tinglyser udlægget med et forkert beløb. Eksempelvis blev der i en sag foretaget udlæg for 55.000 kroner, men udlægget blev af uvisse årsager tinglyst for 132.000 kroner. Skat har dermed »ikke iagttaget kundens retssikkerhed«, og, skriver SIR, »i sidste ende kan Skat være erstatningsansvarlig, såfremt kunden kan dokumentere et tab.« Advokat med speciale i gældsordninger Carsten Bo Nielsen kalder især sidstnævnte fejl »dybt betænkelig for borgernes retssikkerhed«. »Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan den fejl kan opstå. Hvis man ikke engang kan være sikker på, at et udlæg er tinglyst korrekt, står det skidt til. Det undergraver tilliden til Skat.«

Skats inddrivelsesafdeling blev sprængt til atomer, da IT-systemet EFI sidste år blev lukket ned, efter at Kammeradvokaten kunne konstatere, at systemet inddrev gæld ulovligt.