Rapport: Ansatte på psykiatrisk afdeling græder af frygt, inden de skal på arbejde

En rapport fra Arbejdstilsynet viser, at »nogle medarbejdere græder, inden de skal på arbejde« på Afdeling for Depression og Angst på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Det skriver Fagbladet FOA, der har fået aktindsigt i rapporten.

Foto: Jens Thaysen

Arbejdsmiljøet på en afdeling på Risskov Psykiatrisk Hospital er så dårligt, at »nogle medarbejdere græder, inden de skal på arbejde, da de føler sig utrygge«.

Sådan står der ifølge Fagbladet FOA i en rapport fra Arbejdstilsynet, som fagbladet har fået aktindsigt i.

Det psykiatriske hospital i Risskov har flere gange været omtalt i medierne, efter alle tillidsmandsgrupper midt i december udsendte et åbent brev til Regionsrådsformand Bent Hansen og direktionen i Region Midtjylland med kritik af forholdene på hospitalet.

Nu viser rapporten fra Arbejdstilsynet da også, at de usikre arbejdsforhold har resulteret i et påbud. Det er overordnet set Aarhus Universitetshospital i Risskov, der har fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af forholdene på den psykiatriske afdeling i Risskov, Afdeling for Depression og Angst. I påbuddet fremgår det, at hospitalet skal forebygge risikoen for vold og psykisk vold mod de ansatte, og at påbuddet skal efterkommes senest 1. marts 2017.

Det sker, fordi de ansattes arbejde med patienterne ikke er »planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt«, lyder det i rapporten, som Berlingske også har fået indsigt i.

Formand for FOA, Dennis Kristensen, ser med stor alvor på rapporten og de ansattes opråb.

»Det er jo uhyggeligt, at vi har en situation, hvor Arbejdstilsynet kan konstatere, at arbejdsmiljøet er så ringe. Her taler vi både om overfald og trusler i et antal som er helt, helt uacceptabelt,« siger fhan til Berlingske.

I rapporten fra Arbejdstilsynet fremgår det, at det særligt er aften- og nattevagterne, der er bekymrede for at blive overfaldet af patienter. 40 ud af 48 registrerede hændelser er da også sket mellem klokken 15 og 06 om morgenen. Hændelser, der blandt andet tæller knytnæveslag i ansigtet, skub og spark.

I rapporten vurderes for få hænder og for mange vikarer og nyansatte at være årsagen til det usikre arbejdsmiljø. I Afdeling for Depression og Angst, der til daglig går under navnet Afdeling Q, er der omkring 400 fastansatte, som hovedsagligt består af behandlere såsom læger, psykologer og sygeplejersker.

»Det her siger noget om, at den må være gal med bemandingen om aftenen og natten. Arbejdstilsynet trækker også frem, at de ansatte har sagt, at den er særlig gal, når der er mange vikarer. Med vikarer er det jo ikke det sædvanlige personale, der kender beboerne og arbejdsgangene. Og er der noget, der er brug for, er det at opbygge relationer på psykiatriske afdelinger,« siger Dennis Kristensen, der senere i dag deltager i et fyraftensmøde på hospitalet.

Da tillidsmandsgruppernes gik sammen om et opråb til politikerne midt i december, satte overlæge og tillidsmand, Peter Møller Andersen, disse ord på kollegernes bekymring i et interview med Århus Stiftstidende: »Vi er bekymrede for, at medarbejdere bliver slået ihjel. Der er for få senge og for mange psykotiske patienter på for få kvadratmeter, som kommer i klinch med hinanden.«

Umiddelbart efter, kunne DR fortælle, at sygehusets ledelse havde indledt forhandlinger med to vagtselskaber om at stille med vagter, for at skabe mere tryghed og ro på hospitalet. Men ifølge Dennis Kristensen er det en falliterklæring.

»Vi kan se i både socialpsykiatrien og på psykiatriske afdelinger, at man erkender, at man har problemer. Man begynder at ansætte vagtselskaber, og det siger noget om, at der er et udækket behov i forhol til personal. Men det er i virkeligheden en falliterklaring i forhold til det, som burde foregå på en psykiatrisk afdeling, nemlig behandling og ikke mandsopdækning,« siger han.

Læs hvad Bent Hansen (S), formand for Region Midtjylland, siger til rapporten fra Arbejdstilsynet her.