Radio24syv: PET og FE brugte illegal som spion i jagt på terrorist

PET og FE brugte en illegal udlænding i Basil Hassan-sagen, og agenten føler sig nu svigtet i sin asylsag.

Radio24syv søger ikke om at forlænge sendetilladelsen på grund af krav om udflytning, oplyser Berlingske Media og PeopleGroup d. 28.03.2018. Her reportage fra radioen få timer efter beslutningen er offentliggjort. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

En tidligere agent fortæller nu Radio24syv, hvordan han gennem flere måneder arbejdede for PET og FE og leverede oplysninger om topterroristen Basil Hassan, der formodes at stå bag attentatforsøget mod Lars Hedegaard.

Derudover har agenten hjulpet PET og FE i en anden højt profileret terrorsag, oplyser han til Radio24syv.

Agenten opholdt sig illegalt i Danmark, mens han hjalp og blev lønnet af de danske efterretningstjenester, og han siger, at PET og FE er løbet fra en aftale om, at de skulle hjælpe med hans asylsag.

“Jeg satte mit liv på spil for dem, og nu er de løbet fra den aftale, vi lavede,” fortæller Adel, som har fået afslag på asyl hos Udlændingestyrelsen og nu afventer en endelig afgørelse fra Flygtningenævnet.

Han ønsker af hensyn til sin sikkerhed ikke at stå frem med navn eller ansigt, men Radio24syv er bekendt med hans sande identitet.

Adel har givet Radio24syv adgang til sms-korrespondancer, dokumenter, billeder, opkaldslister og en lydoptagelse, som understøtter hans påstande, ligesom Radio24syv gennem flere kilder har sandsynliggjort og verificeret forløbet.

Derudover har Flygtningenævnet afvist at give Adel aktindsigt i et konkret dokument i hans egen asylsag efter en høring hos Politiets Efterretningstjeneste og med henvisning til, at “hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.”

Adel kom til Danmark fra Libanon i 2013 og indledte sit samarbejde med de danske efterretningstjenester i 2016, mens Basil Hassan var internationalt efterlyst og opholdt sig i Islamisk Stat.

“PET og FE var interesseret i at hverve mig som agent, fordi jeg har kontakter i Libanon, og fordi jeg har haft en tæt relation til Basil Hassan, og dermed kunne jeg give dem oplysninger om hans opholdssteder,” fortæller Adel, som var illegal i Danmark, fordi han i 2013 blev idømt seks års indrejseforbud efter at have fremvist falsk ID.

Men Adels illegale status betød ikke noget for PET og FE, som ifølge Adel var klar til at hjælpe ham med at få ophold i Danmark.

“De vidste, at jeg var illegal, men de lovede mig, at de ville hjælpe mig med at få lov at blive i Danmark, og de tog mit pas og sagde, at 'vi vil gå langt for dig, hvis du går langt for os',” siger Adel, som f.eks. forud for et møde med en af sine kildeførere den 5. april 2016 blev bedt om at medbringe sit pas.

“De ville gerne have, at jeg kunne rejse til udlandet og skaffe dem oplysninger om Basil Hassan, og derfor ville de hjælpe med mine papirer,” supplerer han.

Radio24syv er i besiddelse af en lydoptagelse fra efteråret 2017, hvor Adel mødtes med en kildefører fra Politiets Efterretningstjeneste på en cafe ved Vesterport i København.

Her siger kildeføreren fra PET, at det trods flere forsøg ikke har været muligt for efterretningstjenesten at hjælpe med hans asylsag.

“Vi har prøvet i halvandet år, men det kan ikke lade sig gøre. Men vi kan give dig penge, - ligesom sidst,” siger kildeføreren på optagelsen, hvor Adel flere gange udtrykker, at hans liv vil være i fare, hvis han sendes tilbage til Libanon, fordi han har samarbejdet med den danske efterretningstjeneste.

Adel fortæller, at efterretningstjenesten honorerede ham med 7.000 kroner i kontanter hver måned, og ved et afsluttende møde i 2017 fik han 35.000 kroner for oplysninger om Basil Hassan.

Tidligere operativ chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, har hørt dele af lydoptagelsen mellem kildeføreren og Adel, og han kalder det et klassisk eksempel på, hvordan udveksling af informationer mellem agent og kildefører foregår.

“Det er et udmærket billede på, hvordan den slags foregår på, og det svarer til den virkelighed, jeg kender,” siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Han føler sig samtidig overbevist om, at toppen i Justitsministeriet må have være involveret i sagen for at kunne give PET tilladelse til at bruge en agent, der opholder sig illegalt i landet.

“Efter min opfattelse er det en beslutning, som kun kan tages på allerhøjeste niveau. Jeg er 100 procent sikker på, at departementet og departementschefen har været indblandet i sagen for at vurdere, hvor værdifuld han er i forhold til rigets sikkerhed, og hvis han er værdifuld nok, så er der muligheder for at se igennem fingre med det i en periode,” siger han.

Kort tid efter mødet på cafeen i efteråret 2017, hvor lydfilen er fra, fik Adel afslag på sin asylansøgning hos Udlændingestyrelsen med den begrundelse, at han ikke risikerer forfølgelse i Libanon, og han afventer nu Flygtningenævnets endelige afgørelse.

“PET og FE udnyttede mig ved at love at hjælpe med min asylsag, men det vil de ikke, selv om jeg har sat mit liv på spil for dem,” siger Adel, som frygter at blive sendt tilbage til Libanon, hvor han mistænker, at dele af Basil Hassans netværk kender til hans arbejde for PET og FE.

“Jeg er bange for både Basil Hassans kontakter i Libanon og de libanesiske myndigheder, fordi jeg nu har hjulpet en fremmed efterretningstjeneste,” siger Adel, som siden 2017 har haft pligt til at opholde sig på udrejsecenter Kærshovedgård, hvorfra han ikke kan være sammen med sin danske kone og søn.

“Min familie har brug for mig, og jeg ønsker bare at leve et normalt liv i Danmark med min familie, og hvor jeg har et arbejde og betaler min skat som alle andre,” siger han.

Radio24syv har forelagt forløbet og dele af dokumentationen for lektor i offentlig ret ved Roskilde Universitet, Pernille Boye Koch, der også har forsket i demokratisk kontrol med efterretningstjenester.

Ifølge hende kan efterretningstjenesten ikke belønne eller fremme en kildes sag hos udlændingemyndighederne.

”Man kan ikke belønne en meddeler med fx statsborgerskab eller asyl, medmindre vedkommende lever op til betingelserne i lovgivningen,” siger hun og tilføjer.

”PETs kilder og meddelere kan aflønnes med kontante pengebeløb, og det kan heller ikke afvises, at tjenesterne kan hjælpe dem på anden vis. Til gengæld kan man ikke give en meddeler løfter, som loven ikke giver hjemmel til,” siger Pernille Boye Koch og påpeger, at PET og FEs agentvirksomhed er en juridisk gråzone med mange dilemmaer.

”Den her sag viser, hvor mange etiske dilemmaer det kan skabe, når PET samarbejder med kilder, og hvor meget der er brug for, at vi også får nogle mere principielle diskussioner om disse gråzoner,” siger hun.

To af regeringens støttepartier, Enhedslisten og SF, vil nu kræve en redegørelse i sagen af den siddende justitsminister, Nick Hækkerup.

“Det er svinsk,” siger retsordfører hos Enhedslisten, Rosa Lund.

“For det første er det et brud på loven, og for det andet er det fuldstændig svinsk at stille folk ting i udsigt, som man ikke kan give dem. Og nu er det ikke min opgave at sige, om nogen bør fyres eller ej, men jeg håber da, at det her fører til en intern ransagelse hos PET selv, for det her er for langt ude,” siger hun.

Også SFs retsordfører Karina Lorentzen, der desuden er medlem af Folketingets Kontroludvalg, vil have klarlagt sagen og lovgrundlaget.

“Vi mangler både en forklaring på, hvilket juridisk grundlag, man kan hyre sådan en mand på, og hvor langt er man egentlig gået i forhold til at hjælpe med hans asylsag. Har man stillet ham den i udsigt som belønning? Det skal ministeren redegøre for,” siger Karina Lorentzen, der samtidig lægger op til en udvidelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

“Det danske tilsyn er en smule handicappet i forhold til at kontrollere den her slags, og derfor er det et stort ønske hos SF, at tilsynet udvides, så de også kan overvåge agentoperationer som denne her,” siger hun.

Hverken PET, Forsvarets Efterretningstjeneste, Justitsministeriet eller udlændingemyndighederne har ønsket at kommentere sagen.