Radikalt udspil om penge til Irak-flygtninge skydes ned

Regeringspartierne og DF afviser de Radikales forslag om, at Danmark bidrager med 50 mio. kr. til FNs indsats for Iraks millioner af flygtninge.

Der er ingen speciel grund til, at Danmark skal være med til at betale regningen for FNs indsats for Iraks millioner af flygtninge. Danmark bruger i forvejen mange penge i Irak, og der er mange andre lande, der slet ikke bidrager med noget.

Blandt andet med den begrundelse afviser de Konservative og Dansk Folkeparti et forslag fra de Radikale om en massiv dansk støtte til FNs indsats over for de irakiske flygtninge.

Som omtalt i Berlingske Tidende i går har de Radikale i Folketinget fremsat et forslag om et dansk bidrag på ikke færre end 50 mio. kr. til den irakiske flygtningekatastrofe. Pengene skal gå til FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), som for nylig helt akut har bedt verdenssamfundet om at bidrage med i alt 350 mio. kr.

»De Radikale kommer næsten en postgang for sent. For Danmark giver i forvejen mange penge til civil genopbygning i Irak og til at hjælpe internt fordrevne,« siger de Konservatives udlændingeordfører, Henriette Kjær, der dog understreger, at de konservative »altid er parate til at diskutere, om der er behov for at afsætte endnu flere penge.«

»Men skal der afsættes yderligere midler, vil vi gerne kæde det sammen med, at det sker i takt med, at Irak bliver i stand til at tage sig af egne borgere - altså nogle af dem, der sidder på asylcentrene rundt omkring - herunder i Danmark,« siger Henriette Kjær, der bakkes op af Venstres udlændingeordfører, Irene Simonsen. Hun mener, at støtten til UNHCR skal ses i sammenhæng med regeringens og DFs bestræbelser på at få de irakiske myndigheder til at acceptere en tilbagevenden af de afviste irakiske asylansøgere i Danmark.

DF har veto-ret
Det er også Dansk Folkepartis tilgang.

»Vi afviser forslaget fra de Radikale. Ikke fordi vi har noget imod flygtningelejre i nærområderne - tværtimod. Men vi har for nogle uger siden selv foreslået, at der for dansk regning oprettes nogle lejre i det nordlige Irak, som blandt andet også kan bruges til nogle af de afviste asylansøgere her i Danmark. Dertil kommer Danmarks store genopbygningsindsats i Irak. Så samlet set mener vi, at vi fra dansk side allerede har store udgifter i Irak, og derfor må FN finde pengene andre steder. Der jo lande, der overhovedet ikke bidrager med noget som helst i Irak,« siger Dansk Folkeparti udenrigsordfører Søren Espersen, der understreger, at DF har foden på bremsen, hvis regeringen skulle gå hen at blive bløde i knæene og alligevel vil støtte de Radikales udspil.

»Hvis der er tale om nye bevillinger, så kan det ikke ske uden om Dansk Folkeparti. Vi har jo lavet finansloven med regeringen,« siger Søren Espersen.

Uheldig sammenkædning
De Radikales udlændingeordfører, Simon Emil Ammitzbøll, kalder det en »meget uheldig sammenkædning«, at V, K og DF blander en eventuel støtte til FNs flygtningearbejde i nærområderne sammen med hjemsendelsen af de herboende afviste asylansøgere.

»På den måde tages irakerne som gidsler, og samtidig er det naivt, fordi regeringen og Dansk Folkeparti jo risikerer, at de er med til at fremprovokere en endnu større flygtningestrøm, hvis man ikke vil hjælpe FN i nærområderne,« siger han.

I forslaget, der støttes af Socialdemokraterne, argumenterer de Radikale også med, at Danmark har et særligt ansvar over for de irakiske flygtninge.

»Danmark har både som del af den amerikansk-ledede koalition i Irak og som et rigt samfund et ansvar for at hjælpe de irakiske flygtninge. Derfor bør den danske regering sætte sig i spidsen for en international indsats for at hjælpe i denne humanitære katastrofe,« hedder det i forslaget, der blev fremlagt i Folketinget i går.