Radikale Venstre: Absurd, hvis en velintegreret person, der har boet her i 20 år, ikke kan blive boende

Flere og flere personer med midlertidigt ophold i Danmark får inddraget opholdstilladelsen. Radikale Venstre og Enhedslisten kalder det absurd, mens Venstre er positiv over for den forøgede opmærksomhed fra myndigheder, der skal sikre flere hjemsendelser.

Bashar Jassim Al Kim bor i Vejle med sin kone, Rafel Al Shamri. Men det er ikke sikkert, at han i fremtiden vil få lov til at blive boende. Fold sammen
Læs mere
Foto: Michael Drost-Hansen

I disse måneder får tusindvis af flygtninge i Danmark tilsendt et brev fra Udlændingestyrelsen, da deres opholdsgrundlag skal vurderes på ny.

En af dem er Bashar Jassim Al Kim. Han er 26 år gammel og har boet i Danmark i næsten 20 år. Han taler godt dansk, tager en uddannelse, er blevet gift og bor i Vejle med sin kone. Men nu åbnes hans sag på ny, og det kan måske ende med, at han skal tilbage til Irak – et land, han ikke længere kender.

De mange breve kommer i kølvandet på det paradigmeskifte i udlændingepolitikken, der blev indført i foråret af den daværende regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

»Ideen med paradigmeskiftet er, at man skal tilbage til sit land og hjælpe med at bygge det op igen, når der ikke længere er ufred,« siger Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede:

»Vi ønsker, at der bliver inddraget flere opholdstilladelser på baggrund af paradigmeskiftet, og vi ønsker, at flere tager imod opfordringen til at tage tilbage til det land, hvor de har deres oprindelse,« siger han.

Andreas Steenberg, Radikale Venstre

»Man kan ikke sige til en person, der har boet her siden han var syv år gammel, at han skal rejse tilbage, når han har boet her hele sit ungdoms- og voksenliv.«


Uddannelse bør være nok

Radikale Venstres udlændingeordfører, Andreas Steenberg, har svært ved at forstå, hvorfor myndighederne undersøger, om man kan inddrage opholdstilladelsen hos mennesker, der har boet i Danmark i flere årtier.

»Det er absurd, hvis en person, som har boet i Danmark i 20 ud af sine 26 leveår, som er velintegreret, under uddannelse og opfører sig fornuftigt, ikke kan få lov til at bo i det land, han føler sig hjemme i,« siger han.

Han mener, at denne sag lægger op til en drøftelse om, hvornår man har levet op til kravene til at blive boende i Danmark.

»Man kan ikke sige til en person, der har boet her, siden han var syv år gammel, at han skal rejse tilbage, når han har boet her hele sit ungdoms- og voksenliv,« siger Andreas Steenberg.

Radikale Venstre mener, at man bør kunne få permanent ophold, hvis man har fast arbejde eller er under uddannelse, hvis man har lært dansk og hvis man ikke er kriminel.

»Der er en række mennesker, der er ramt af, at uddannelse ikke længere er nok til at få permanent ophold,« siger han.

Det er lige netop det, Bashar Jassim Al Kim er ramt af. Han søgte om permanent opholdstilladelse, da han fyldte 18, men han blev afvist, da han ikke havde haft fast arbejde i de 3,5 år, det kræver.

»Irak er tydeligvis ikke hans hjem«

Rosa Lund, Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører, ser det som et problem, at mange får midlertidigt ophold i stedet for permanent.

»Det er klart, at det er svært at integrere mennesker, der lever i en midlertidig tilstand. Midlertidige opholdstilladelser kan være nødvendige i nogle situationer, men de bør gives med henblik på, at man senere kan opnå permanent ophold. Og den mulighed blev fjernet med paradigmeskiftet,« siger hun.

Hun har svært ved at forstå, hvorfor en person, der har boet i Danmark i mange år skal have åbnet sin sag på ny.

»Jeg synes, det er langt ude. Der er tale om en mand, der har boet i Danmark stort set hele sit liv, og det lyder som om, han lever som en helt normal, dansk mand, som har gjort alt det, myndighederne har bedt ham om, nemlig at integrere sig. Irak er tydeligvis ikke hans hjem,« siger hun.

Mads Fuglede, Venstre

»Når man kommer som flygtning, vil vi gerne have, at man er selvforsørgende, får en uddannelse og lærer noget, man kan bruge aktivt, når man en dag skal tilbage.«


Rosa Lund sætter samtidig spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan vide sig sikker på, at Irak er blevet et sikkert land at bo i.

»Irak ligger jo ret tæt på Syrien, hvor vi ved, der er borgerkrig. Jeg er ikke ekspert på området, men jeg vil da gerne se noget dokumentation på, hvordan det kan være sikkert at rejse hjem til,« siger hun.

Flygtninge skal hjem igen

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, ønsker ikke at forholde sig til enkeltsager, men understreger, at flygtninge ikke er indvandrere. De er flygtninge.

»Vi modtager flygtninge ud fra et perspektiv om, hvordan vi kan hjælpe nogle mennesker i nød. Der er altså en anden logik, hvad angår flygtninge, end hvad angår indvandrere, for det ville være rigtig underligt at indrette vores flygtningesystem efter vores egne behov for arbejdskraft,« siger han og fortæller, at Venstre alligevel ønsker, at flygtninge udretter noget, mens de er her.

»Når man kommer som flygtning, vil vi gerne have, at man er selvforsørgende, får en uddannelse og lærer noget, man kan bruge aktivt, når man en dag skal tilbage. Vi vil gerne gøre flygtninge parate til at vende tilbage på et tidspunkt,« siger Mads Fuglede.

Venstre-politikeren mener dog, at forholdene kan ændre sig, når en person har opholdt sig længe i landet:

»I nogle sager kan man jo se på, om man i stedet skal ind i et forløb for at blive statsborger i Danmark. Der er ikke nogen magisk remse for det. Der er nogle forskellige kriterier, man skal leve op til.«