Radikal slår alarm over S-forslag om at fratage statsborgerskaber: »Det burde der ikke herske to meninger om«

Regeringen vil give udlændingeministeren mulighed for at tage den danske indfødsret fra folk, der har kæmpet mod »landets vitale interesser«, uden rettergang. De Radikales Jens Rohde siger nej tak.

Jens Rohde (R) går nu i rette med regeringens forslag om at gøre det muligt administrativt – uden rettergang – at fratage statsborgerskabet fra personer, der eksempelvis ifølge Politiets Efterretningstjenestes oplysninger har tilsluttet sig en terrororganisation. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Regeringens plan om at gøre det muligt at tage passet fra udvalgte personer uden en rettergang er langt over stregen for, hvad vi kan slippe af sted med og stadig kalde os en retsstat.

Det mener Jens Rohde, som bl.a. er EU-ordfører for de Radikale og medlem af Folketingets Præsidium.

»Jeg kommer som tidligere nævnt aldrig til at stemme for denne åbenlyse afmontering af magtens tredeling og grundpille i retsstaten,« skriver Jens Rohde i et opslag på Facebook.

Lovforslaget, Rohde henviser til, blev sidste mandag sendt til hastebehandling i Folketinget med en ifølge eksperter uhørt kort høringsfrist. Regeringens forslag vil gøre det muligt at frakende personer deres danske indfødsret administrativt – altså uden rettergang – hvis de »har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser«, eksempelvis ved at have tilsluttet sig en terrorbevægelse i udlandet.

Men flere dele af forslaget får Jens Rohde og andre kritikere til at advare mod at undergrave retssikkerheden.

»Og det skriver jeg ikke for syrienskrigeres skyld. Jeg skriver det for DIN skyld! Hvem bliver den næste gruppe, som folketing eller minister skal kunne straffe med tilbagevirkende kraft? Tænk, om du selv var med i den befolkningsgruppe! Alle mennesker – uanset handling – har ret til en fair rettergang og en forsvarer. Det kaldes retsstat,« skriver R-politikeren på Facebook.

Beslutningen om at inddrage det danske pas skal ifølge lovforslaget som udgangspunkt træffes personligt af udlændinge- og integrationsministeren, som i dag hedder Mattias Tesfaye (S).

Det får ifølge Politiken SF til at kritisere, at ministeren dermed får for meget magt, og Peter Skaarup fra DF opfordrer til, at det i stedet bliver Indfødsretsudvalget, der skal træffe beslutningen. Det er indfødsretsordfører Andreas Steenberg fra de Radikale enig med DF i.

»Det kan medføre mere åbenhed, og der kan komme en diskussion af det, inden man bare tager statsborgerskabet fra en person. Der kan jo komme sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt vedkommende er terrorist eller ej«, siger han til Politiken.

Andre kritikere peger på, at forslaget i praksis vil få effekt med tilbagevirkende kraft.

Det fremgår heller ikke præcist af lovforslaget, hvor meget der skal til for at fjerne et statsborgerskab – og selv udlændingeministeren vil i visse tilfælde af hensyn til tjenestens videre arbejde ikke kunne få at vide, hvilke oplysninger Politiets Efterretningstjeneste (PET) har om en persons tilknytning til eksempelvis en terrorbevægelse.

Målgruppen for at få inddraget den danske indfødsret vil primært være personer med dobbelt statsborgerskab, men personer kun med dansk pas kan også blive ramt, hvis »den pågældende kan erhverve et statsborgerskab i et andet land ved blot at lade sig registrere ved dette lands myndigheder«.

Regeringen understreger flere steder, at lovforslaget er møntet på de mindst 150 personer, der ifølge PET er rejst til konfliktzonerne i Syrien og Irak siden 2012, hvor 26 voksne personer med dansk statsborgerskab ifølge Justitsministeriet fortsat opholder sig.

Men for Jens Rohde handler diskussionen om forslaget ikke om de udrejste. Det handler om spillereglerne i et retssamfund.

»KUN domstolen skal kunne fratage mennesker deres statsborgerskab ved dom efter en fair rettergang. Det burde der ikke herske to meninger om.«

Ifølge S-regeringen var samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Alternativet og Enhedslisten, der har kritiseret forslaget i hårde vendinger, med på at hastebehandle forslaget på grund af situationen i det nordlige Syrien. Men indholdet af forslaget er der tilsyneladende ikke lige så bred enighed om.

Radikale Venstre vil først tage stilling som parti til lovforslaget om administrativ fratagelse af pas på sit gruppemøde klokken 11 i morgen.