Råd beskyldes for inhabilitet i sag om kirkelukninger

Ekspert mener, at flere medlemmer i Københavns Stiftsråd, er inhabile i forhold til udpegning af de 17 kirker, der skal lukkes. Ingen af de kirker, som stiftsrådets 16 medlemmer selv er direkte knyttet

Flere medlemmer af Københavns Stiftsråd er selv så indblandede i driften af sognekirker, at de helt burde holdes ude af beslutningen om lukning af kirker. Når de alligevel nu har udpeget 17 kirker til lukning, udsætter de sig for mistanke om magtmisbrug og pleje af egne interesser, lyder kritikken fra retsteolog og ekspert i kirkeret Kristine Garde, efter at det forleden kom frem, hvilke kirker der står foran lukning. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Stiftsrådet består udover Københavns biskop af menighedsrådsmedlemmer, præster og provster fra Københavns Stift. Ingen af de kirker, som stiftsrådets 16 medlemmer selv er direkte knyttet til, står til lukning.

- Der er inhabilitetsproblemer på kryds og tværs i stiftsrådet, og man bliver derfor nødt til at forklare menighedsrådene meget grundigt, hvorledes beslutningerne er truffet, siger Kristine Garde til Kristeligt Dagblad.

Men en forklaring er ifølge Kristine Garde ikke nok, hvis for eksempel en provst, der selv har et lukningstruet sogn i sit provsti, sidder med hele vejen op i stiftsrådet og er med til at behandle sin egen sag.

- Skal man være sikker på, at provsten ikke er inhabil, skal han udelukkes af stiftsrådet, og der skal findes en provst fra et provsti, hvor kirker ikke er indstillet til lukning, siger Kristine Garde til Kristeligt Dagblad.

Kritikken rammer også stiftsrådets formand, Inge Lise Pedersen, som desuden er formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Ifølge jurist og forhenværende dommer Jens Smedegaard Andersen, som bakker op om Kristine Gardes kritik, burde Inge Lise Pedersen slet ikke deltage i stiftsrådets arbejde med kirkelukninger.

- Hun skulle være behjælpelig med at sikre menighedsrådene, at en nedlæggelse af kirker er ønskelig og saglig. Men det er vanskeligt at få tillid til, at det vil ske, når hun også sidder på den anden side af bordet og har været med til at sikre nedlæggelse og mildest talt ikke har lagt skjul på den personlige opfattelse, at nedlæggelser er uomgængelige, siger han til Kristeligt Dagblad.

Medlem af stiftsrådet, provst Finn Vejlgaard, kalder kritikken for »udemokratisk og langt ude«:

- Jeg er på demokratisk vis valgt til stiftsrådet, og man kan ikke bare skifte folk ud. Hvis jeg er inhabil, fordi jeg også er præst i en kirke, så ville det være svært i det hele taget at fungere som provst, siger han til Kristeligt Dagblad.

Inge Lise Pedersen kan heller ikke se et problem i, at hun samtidig skal varetage menighedsrådenes interesser:

- Vi har i Landsforeningen af Menighedsråd drøftet, at vi ikke under alle omstændigheder skal gå imod kirkelukninger. Gik vi imod enhver ændring, der indebar, at noget blev lukket, ville det være at svigte menighedsrådene som helhed. Institutionen kan kun overleve, hvis man kan arbejde konstruktivt på at møde dagens udfordringer, siger hun til Kristeligt Dagblad.

BNB