R: V har taget vores politik

De Radikale mener, at Venstres kvalitetsreform minder om R-politik på grønne afgifter. Venstre siger, at der er væsentlige forskelle.

Regeringen taler selv om en skatteomlægning. Ikke en skattelettelse.

Indkomstniveauet for mellemskat og topskat hæves. Til gengæld øges de såkaldte grønne udgifter - det vil sige udgifterne til blandt andet benzin og olie.

Og trods en stribe forskelle på andre punkter ligner den politik til forveksling den radikale energipolitik. Både hvad angår grønne afgifter, at nedsætte skatten på arbejde men også i omtalen af en skatteomlægning.

I De Radikales energiplan 2050 foreslås det blandt andet, at udgifterne til "den overordnede ramme i den radikale energiplan" blandt andet skal finansieres ved merindtægter fra Finansloven.

Stor forskel

Ifølge Venstres energipolitiske ordfører, Lars Christian Lilleholt, er der stor forskel på Det Radikale Venstres politik på grønne afgifter, og det udspil Venstres kom med ved fremlæggelsen af kvalitetsreformen i går.

- Det Radikale Venstre ønsker generelt at hæve afgifterne på 20 procent, og det betyder tusindvis af ekstrakroner for en almindelig husstand. I Venstre vil vi lade de grønne afgifter følge inflationen. Vores udgangspunktet er, at vi ønsker et uændret energiforbrug, siger Lars Christian Lilleholt.

Lars Christian Lilleholt påpeger, at de Radikale har været arkitekter bag flere grønne afgifter.

- De radikale vil tilbage til 1990´erne, hvor danskerne fik kastet den ene grønne afgift efter den anden i nakken, siger han blandt andet.

Radikal politik

Hos det Radikale Venstre mener man imidlertid, at Venstre i stedet har indset, at det Radikale Venstres grønne politik er fornuftig.

- Jeg synes, at der her er tale om at Venstre fuldstændig ændrer kurs, siger Ole Glahn, miljøordfører for Radikale Venstre, og fortsætter

- Vi tolker det sådan, at regeringen har taget den grønne pensel frem på miljøområdet. I mange år har man malet på en sort væg, men har nu erkendt, at der er behov for at gøre noget og har derfor besluttet at prisudvikle de grønne afgifter.

Han indbyder samtidig til et samarbejde, hvad angår grøn politik.

- Vi tager det som udtryk for et nyt skatteudspil, hvor det, der beskatter miljøet, skal beskattes mere, end det bliver i dag.