R: Surt og sødt i energiplan

Godt med bindende mål, men ambitionerne er for små, mener den radikale energiordfører, Martin Lidegaard.

Der er både surt og sødt i EU-Kommissionens energi- og klimapakke, mener Det Radikale Venstre.

- Det gode er, at målsætningerne i pakken bliver juridisk bindende. Før har vi kun haft vejledende. Det er et stort skridt fremad, at EU nu påtager sig at gå forrest. Men det er klart, at målsætningerne ligger alt, alt for lavt i forhold til, hvad der er brug for, siger den radikale energiordfører, Martin Lidegaard. Målet for EU-landenes CO2-reduktion burde ligge på 40-50 procent i 2020 i stedet for på 20 procent, som kommissionen har lagt op til, mener han.

Også hvad angår målene for vedvarende energi, hvor kommissionen lægger op til, at 20 procent af energiforsyningen skal komme fra vind, sol og andre grønne energikilder, havde De Radikale gerne set kommissionen gå mere ambitiøst til værks. Martin Lidegaard mener, at procenten skulle op på 35 i stedet for 20.

/ritzau/