R: Justitsministeriet skal samle beviser mod Hizb ut-Tahrir

Hizb ut-Tahrir kalder i dag til kamp mod den vestlige verdens myter om kalifatet på storkonference i KB-Hallen. De Radikale kræver, at minister indsamler beviser, der kan få foreningen forbudt.

Imens den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir i dag samler op mod 1.000 muslimer i KB-Hallen for at tale for en reetablering af det islamiske kalifat, gøres der fra politisk hold et nyt forsøg på at få den omstridte organisation forbudt ved lov herhjemme.

På en lignende Hizb ut-Tahrir-konference sidste år i Nørrebrohallen opfordrede medlemmer af organisationen til hellig krig og efterlyste »ledere i den muslimske verden, som reagerer med sværdet, før de reagerer med tungen.«

Det fik de Radikale til at kræve organisationen forbudt ved lov, og partiet bruger dagens møde som anledning til igen at kræve Hizb ut-Tahrir opløst.

Den radikale kulturordfører Simon Emil Ammitzbøll, vil ikke blot bede Justitsministeriet undersøge, om organisationen kan forbydes efter grundlovens bestemmelser om foreninger, der virker ved vold. Han opfordrer desuden ministeriet til aktivt at samle beviser mod foreningen.

»Jeg så gerne, at man i ministeriet mere systematisk samlede beviserne mod Hizb ut-Tahrir. Så i stedet for at man siger hov, nu er der igen en talsmand eller et medlem, som dømmes for at udbrede had mod jøder og lignende, så kunne man lægge beviserne sammen, så man har materialet til at samle en ordentlig sag. På den måde kan man bedre argumentere for, at det er foreningen og ikke blot enkeltmedlemmer som opfordrer til virke med vold,« siger Simon Emil Ammitzbøll.

Forbud tidligere afvist
Flere partier på Christiansborg har tidligere krævet Hizb ut-Tahrir opløst ved lov, som det er sket i f.eks. Tyskland og Holland.

Justitsminister Lene Espersen (K) har også talt for et forbud, men i 2004 afviste daværende rigsadvokat Henning Fode, at der er juridisk grundlag for at forbyde organisationen.

I foråret bad Lene Espersen dog rigsadvokaten om igen at tage stilling til et forbud mod Hizb ut-Tahrir.

Det skete, efter at Østre Landsret idømte Hizb ut-Tahrirs talsmand Fadi Abdullatif 60 dages fængsel for at forhåne jøder.

Tror på stort fremmøde
Fadi Abdullatif forsikrer, at dagens konference i KB-Hallen kun vil byde på fredsommelig debat og oplysning om Hizb ut-Tahrirs erklærede mål indførelsen af et islamisk kalifat.

»Der er mange myter om kalifatet, og da det er vores formål at indføre kalifatet, er det vigtigt at skabe bevidsthed om kalifatet, som nogen gange sættes mod den moderne stat med en påstand om, at det er et teokrati (præstestyre. red.). Men vi argumenterer for, at kalifatet er meget fjernt fra et teokrati,« siger Fadi Abdullatif.

Han forventer, at et bredt udsnit af landets muslimer vil deltage, inklusive en række københavnske imamer.

Hizb ut-Tahrir har for nylig inviteret en række københavnske imamer til samarbejde om fælles, muslimske mærkesager, og hovedstadens største arabiske menighed i Islamisk Trossamfund har trods flere advarsler taget vel imod invitationen.

»Vi har holdt de første møder og diskuteret konkrete ting om, hvordan man skal forbedre muslimernes tilstande socialt, kulturelt og identitetsmæssigt. Vi har endnu ikke vedtaget nogle konkrete initiativer, men forventer at holde en række større debatmøder til efteråret,« siger Fadi Abdullatif.

Der er gratis adgang til konferencen i dag, som begynder kl. 14 i KB-Hallen.