Psykolog: Unge pigers prostitution bunder i lavt selvværd

Både en psykolog og lederen af et behandlingscenter efterlyser flere redskaber til de pædagoger, som har kontakt med unge piger, der tilbyder sex i bytte for hurtige kontanter eller en ny telefon. Flere politikere er klar til et opgør med den såkaldte gråzoneprostitution.

Et handjob for en halv pakke cigaretter.

For en række af landets helt unge piger helt ned til tiårsalderen er sådan en byttehandel et ikke helt usandsynligt scenarie, og det er der behov for at gøre noget ved.

Det mener centerleder Flora Ghosh fra behandlingscentret LivaRehab, der onsdag offentliggjorde en ny undersøgelse om den såkaldte gråzoneprostitution - et fænomen, hvor unge handler sex for penge eller gaver.

Hun mener, at der i høj grad er brug for hjælp til de pædagoger, som har den daglige kontakt med de piger, der ender i gråzoneprostitution, så der kan sættes ind over for problemet.

»Pædagogerne vil gerne hjælpe, men de mangler viden, redskaber og politisk opbakning. I Danmark har vi handlingsplaner på alle områder, men vi har ingen handlingsplan i forhold til børn og unge og prostitution. Vi kan ikke lukke vores øjne for, at det altså sker. For det sker,« fastslår Flora Ghosh.

Hun henviser blandt andet til, at ni ud af ti af 110 adspurgte medarbejdere på sociale opholdssteder ifølge undersøgelsen fra LivaRehab kender til problematikken med prostitution, men at kun en tredjedel ved, hvordan de kan hjælpe pigerne.

I Red Barnet er psykolog Kuno Sørensen enig i, at samfundet skal klædes bedre på til at forhindre, at flere piger vælger at sælge deres kroppe for eksempelvis en ny telefon, en pakke cigaretter eller kolde kontanter.

»Det er et problem, som vi samfundsmæssigt skal forholde os til. Vi skal sørge for, at de medarbejdere, som har omsorgen og adgangen til de unge, tør tage dialogen,« siger han.

Ifølge psykologen bunder pigernes valg om byttehandler blandt andet i usikkerhed og lavt selvværd, og derfor er det altafgørende, at pædagogerne udstyres med en fyldt redskabskasse. For har man først truffet beslutning om at sælge sex for penge i en ung alder, kan det være svært ikke at gøre det igen:

»Man skal sætte meget tidligt ind over for de sårbare unge og give dem en støtte, så de får godt selvværd og en oplevelse af værdi, så de ikke på et senere tidspunkt fristes til at sætte deres krop til salg.«

På Christiansborg møder ønsket om mere fokus på problemstillingen og en større redskabskasse opbakning.

De Konservatives politiske ordfører, Mai Mercado (K), mener ikke, at politikerne har gjort nok for at sætte ind over for de unges valg af seksuelle byttehandler, og det skal der laves om på.

»Der er brug for oplysning. Først og fremmest bør unge kvinder - og også mænd - være klar over, at når man får ydelser for sex, så er der tale om prostitution. Det skal de informeres om. Så der er behov for en indsats, som først kan afdække problemet og dets omfang, og derefter etablere de redskaber, der skal til,« siger Mai Mercado, der mener, at der er »god grund« til at afsætte penge på området.

Også de Radikales ligestillingsordfører, Liv Holm Andersen (R), mener, at det er tid til at rette spotlightet på de udsatte og sårbare piger, der vælger sex som vejen mod flere materielle goder.

»Udover at der er behov for fokus på problemet blandt fagpersonalet - pædagoger, læger og andre, der omgås de her piger - så er der også brug for at oplyse de unge selv, og der er behov for fokus på det blandt os politikere,« siger hun.

Fænomenet gråzoneprostitution blev onsdag diskuteret på høringskonferencen »Unge til salg« arrangeret af LivaRehab på Christiansborg.