Psykisk syg levede i urin og snavs

Da tilsynet besøgte bocentret Ringbo i Bagsværd, fandt de en svært psykisk syg kvinde, der levede i en stank af urin. Ringbo er ikke enig i, at rengøringen var for ringe, men lugten var dog så ringe, at personalet foreslog tilsynet at tage en samtale i haven frem for på værelset.

Bocentret Ringbo på Granvej 14 i Bagsværd, hvor der er problemer med dårlig behandling af beboerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Henriksen

De fleste rapporter fra myndighedernes kontrolbesøg på kommunale bosteder er lige så ophidsende som at se maling tørre. Tilsynet vurderer handleplaner, instrukser, medicinhåndtering, magtanvendelser – og selv om der mange steder er anmærkninger, så dækker de lykkeligvis sjældent over alvorlige fejl og omsorgssvigt.

Helt udramatisk begynder også et internt notat, som Berlingske Tidende er i besiddelse af, fra et tilsynsbesøg på det socialpsykiatriske bocenter Ringbo 25. april 2007:

»Tilsynet besøgte en svært psykisk syg kvinde i sin bolig på Ringbo. (...) Værelset er møbleret med en hospitalsseng, et lille bord og to stole, et skab og et fjernsyn. På væggen er der en hylde til nipsgenstande og forskellige billeder af børn og børnebørn. Der var grønne planter i vindueskarmen,« skriver tilsynet, der kom fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune, som driver Ringbo, selv om det ligger i Bagsværd.

Derfra tager beskrivelserne en uventet drejning. Dele af notatets bemærkninger er streget ud, men det er ikke svært at danne sig et indtryk af forholdene ud fra resten.

»Overalt lå der et klistret lag af snavs, især på gulvet og på det lille bord, som var fyldt af kopper og tallerkener, små skåle m.m. Håndvasken var tydeligvis ikke gjort rent længe. På sengen lå der en skumgummimadras, hvor overtrækket var fuldstændigt mørnet. Derover lå et håndklæde og en dyne og et hovedpude med betræk.«

Lugten var ikke til at holde ud, skrev den tilsynsførende:

»Kvinden havde inkontinensproblemer, og værelset stank af urin. Så meget at personalet spurgte, om vi ikke hellere ville sidde i haven og tale med kvinden.«

Men den psykisk syge kvinde foretrak at tale med tilsynet for lukkede døre på værelset.

Bag lukkede døre
»Under samtalen var vinduet vidt åbent, og på trods af det var lugten meget stærk. Kvinden klagede over manglende hjælp til rengøring og personlig hygiejne. Hun mente, det var sundhedsfarligt ikke alene i hendes bolig, men også i andre boliger.«

Efter besøget kontaktede tilsynet ledelsen på Ringbo og fortalte, hvad den tilsynsførende havde set. Ledelsen ville med det samme kontakte afdelingen, men da tilsynet to dage senere ringede for at følge op på tilsynet, var man »ikke enig i, at rengøringsstandarden i kvindens værelse var så dårlig, som tilsynet havde oplevet.«

2. maj ringede tilsynet igen til Ringbo. Beskeden var umisforståelig: »Problemet vedr. beboeren skal omgående løses ved hjælp af rengøring i boligen, og der skal udarbejdes en handleplan for pågældende beboer, som sikrer, at både den personlige hygiejne, og hygiejnen i boligen er i orden.«

Tilsynet valgte at orientere Mål- og Rammekontoret i Københavns Kommune om sagen, som 9. maj udløste et opfølgningsbesøg i kvindens bolig. Der var nu gjort rent, ligesom kvinden havde fået flere nye møbler. Samtidig havde Ringbo udarbejdet en handleplan.

Tørre urin op
Men den var langtfra god nok, skrev den tilsynsførende.

»Den havde mere karakter af status end handlinger. I planen skulle personalet støtte kvinden i at tørre urin op fra gulvet. Tilsynet mener, at personalet i vid udstrækning skal udføre rengøringen og vask af tøj.«

I øvrigt var det kvindens – ikke Ringbos – skyld, at det var kommet så vidt, fremgår det af det interne notat:

»Personalets forklaring på, at noget sådan, kan ske, er at kvinden er så syg, så hun ikke kan overskue konsekvenserne af sine beslutninger om ikke at have lagen på sengen, ikke noget stiklagen og ikke gå med ble. Kvinden mener, at tøjet kun bliver rent, hvis det vaskes på 30 grader og uden sæbe.«

Notatet slutter sådan: »Kvinden var meget glad for, at kontaktpersonen havde gjort rent.«

I tilsynsrapporten for 2007 påtales rengøringen på Ringbo også:

»Rengøringsstandarden på, beboernes værelser er meget varierende, og det er tilsynets indtryk, at Ringbo skal være særlig opmærksom på om beboerne får den hjælp de har behov for til tøjvask, oprydning og rengøring.«

Tilsynet henstiller, at Ringbo »øger opmærksomheden på rengøringsstandarden i boligerne.«

Rengøringen og hygiejnen på Ringbo vil i de kommende måneder igen blive gransket fra kommunens side:

»Vi har i nogle af vores tilsynsrapporter konstateret, at man med fordel kan se på rengøringen på Ringbo, særligt hos de enkelte beboere. Sidste år beskrev vi standarder for rengøring. Det handler f.eks. om at lave faste aftaler med beboerne om hovedrengøring og arbejde med at motivere beboerne til at gøre rent – evt. med hjælp fra personalet. Man skal huske, at mange af beboerne ikke selv prioriterer rengøring højt. Det er nu skrevet ind i resultataftalerne med bocentrene, og der vil blive fulgt op i foråret 2008,« siger kontorchef i Københavns Kommunes Socialforvaltning Lars Gregersen.