Professor: Små folkeskolers faglige niveau er ofte for tyndt

Professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet mener, at tiden er løbet fra de små skoler. På større skoler får børnere mere faglighed og socialt fællesskab.

Det er ikke en katastrofe at lukke en skole i et lokalområde.

Så klart lyder meldingen fra professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske institut, som blandt andet forsker i den danske folkeskoles historie.

For nogle lokalsamfund er simpelthen for små til at drive en folkeskole, og det er synd for børnene at bibebeholde skolerne udelukkende for skolens egen skyld.

»Nogle skoler er ikke gearet til den danske folkskolelov anno 2007, hvor man stiller øgede krav til det faglige niveau. Demografien er løbet fra skolen, og det er både et dyrt og kedeligt miljø, for såvel børn som lærere,« lyder det fra professoren.

I stedet skal man som forældre glæde sig over, at børnene kommer i en skole med flere udfordringer og mere dynamik og slippe landsbyromantikken, for den gavner ingen, siger han.

»Det værste, der sker, er, at børnene får lidt længere til skole. Til gengæld får de flere venner og bedre undervisning. Og når der er gået nogle år, er der ikke nogen, der længere begræder det,« mener Niels Egelund, som heller ikke køber forklaringen om, at skolelukning er lig landsbydød.

»Hvis der i forvejen bor så få mennesker, så er spørgsmålet, om nogle vil flytte til, bare fordi der er en folkeskole? Det, der er galt, er, at byen for længe siden ikke viste overlevelsesevne. Landsbydøden kommer ikke med skolelukninger,« uddyber Niels Egelund.

Samtidig siger hans erfaring ham, at man som regel finder på noget andet at bruge skolebygningerne til. Noget der i ligeså høj grad samler det lille samfund, såsom kreative værksteder og forsamlingshuse.