Professor: Nu er det standard at forsikre helbredet

De seneste år har flere danskere fået en sundhedsforsikring. Ordningerne er udbredt i det private erhvervsliv.

Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Knæskader, nakkesmerter og stress bliver oftere behandlet via en privat sundhedsforsikring. Antallet af danskere, der er dækket af den type forsikringer, er ifølge Jyllands-Posten mere end firedoblet de sidste ti år.

Og langt de fleste er forsikret gennem deres arbejde.

Ifølge sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra forsknings- og analyseinstituttet Kora er det blevet standard på det private arbejdsmarked at forsikre medarbejdernes helbred.

Jakob Kjellberg ser de private sundhedsforsikringer som et supplement til de behandlinger og operationer, som det offentlige tilbyder:

- Man skal huske, at de private sundhedsforsikringer dækker et fåtal af de ydelser, man kan få i sundhedsvæsenet. Og de dækker en gruppe af borgere, som er relativt raske, fordi de netop er på arbejdsmarkedet.

Derfor mener han ikke, at det har nogen større effekt på ventelisterne i det offentlige, at flere danskere sikrer deres helbred med private forsikringer.

- Det er da rigtigt, at hvis alle på arbejdsmarkedet har en forsikring, kan de komme hurtigere til, siger Jakob Kjellberg.

- Men man kan diskutere, om det vil være et stort problem. For langt den største sygdomsbyrde ligger hos folk, der er uden for arbejdsmarkedet.

Sundhedsøkonomen forklarer, at private forsikringer ikke kan bruges, hvis man skal behandles for alvorlige sygdomme som eksempelvis kræft.

Hos organisationen Danske Patienter frygter man alligevel, at en stigende brug af private forsikringer fører til mere ulighed i sundhedsvæsenet.

- Kapaciteten af specialister er samlet set begrænset. Hvis der er flere, der udfører ydelser i det private, er der færre til at udføre arbejdet i det offentlige sundhedsvæsen, siger direktør Morten Freil.

Desuden viser international erfaring, at jo større del af sundhedsvæsenet, der bliver finansieret privat, jo mindre bliver borgernes vilje til at bidrage økonomisk til det offentlige.

Og borgernes manglende støtte til det offentlige vil ofte smitte af på politikerne, forklarer Morten Freil.

Over 1,8 millioner danskere har en privat sundhedsforsikring, viser tal fra Forsikring & Pension ifølge Jyllands-Posten.