Professor: Markedet er der

Kunderne er utilfredse forældre, hvis børn ikke støttes tilstrækkeligt i skolen, mener professor Niels Egelund fra DPU.

En tidligere folkeskolelærer har nedsat sig som privatlærer i afmagt over, at folkeskolen ikke giver den nødvendige hjælp til faglige svage børn. Alt for ofte aflyses deres specialundervisning, siger læreren, Marianne Lyngbirk.

Og det kan hun have ret i, mener professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Han spår et marked for privatundervisning.

»Det er problematisk, at lærerne i specialcentret bliver brugt som vikarer, når der mangler en lærer i en klasse. Det skyldes, at skolelederen er nødt til at have nogle til at se efter de 27 elever i 1. klasse, der mangler deres lærer, fordi lærer Petersens barn er sygt,« siger Niels Egelund. Han kender ikke til nogle undersøgelser, der belyser omfanget af de aflyste timer i specialundervisningen.

Danske børns dårlige læseresultater har været kendt i godt 15 år. I 1991 havnede de danske skolebørn på en ydmyg plads som nummer 24 ud af 27 lande i en international læseundersøgelse, mens det blev til gennemsnitlige placeringer i OECDs PISA-undersøgelser i både 2000 og 2003.

Undersøgelserne har i de senere år sat gang i en bølge af læseinitiativer på skoler og i kommuner. Hvad enten man på skolerne kalder det Reading Recovery eller Tidlig Læseindsats handler det om at give intensiv læseundervisning tidligt i skoleforløbet, så børnene ikke senere får behov for specialundervisning. Over 80 procent af PPR-kontorerne - de tidligere skolepsykologer - oplyste i 2004, at der lokalt er læseinitiativer i gang, oplyser seniorforsker Jan Mejding fra DPU.

Forældrenes utilfredshed med skolen vil få mange til at efterspørge privat undervisning, mener Niels Egelund.

»Jeg vil umiddelbart tro, at vi vil komme til at se mere af den slags. Der ligger et marked med utilfredse forældre, ligesom vi har set, at folk bruger private børnepsykologer i utilfredshed med PPR,« siger Niels Egelund, hvis forældre i sin tid måtte betale en lærerstuderende for at hjælpe deres søn til en ordentlig karakter i mellemskoleprøven. »Jeg ville helle tegne flyvere end lære matematik og sætte kommaer.«