Prøveboringer efter skifergas i Nordjylland kan fortsætte

Det franske energiselskab Total kan fortsætte prøveboringerne efter skifergas i Nordjylland, når de nødvendige tilladelser fra miljømyndighederne er indhentet.

Det franske energiselskab Total, der har startet en prøveboring efter skifergas ved Dybvad i Vendsyssel, fik besked på at standse prøveboringen efter at have brugt kemikaliet Null Foam, som de ikke havde fået godkendt. Når de nødvendige tilladelser fra miljømyndighederne er indhentet, kan Total fortsætte boringen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Prøveboringerne efter skifergas i Nordjylland kan fortsætte, så snart det franske energiselskab Total har indhentet de nødvendige tilladelser, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Boringen blev stoppet, da det blev opdaget, at Total havde brugt kemikaliet NULL FOAM uden at have fået tilladelse.

Total blev derefter bedt om at redegøre for hændelsesforløbet, og for, hvordan selskabet fremadrettet ville sikre, at der ikke igen skete en overtrædelse af vilkårene.

Den 8. maj modtog Energistyrelsen redegørelsen fra Total, hvori Total har beskrevet, hvordan de vil sikre, at der ikke fremover sker fejl. Total har indført nye procedurer til kontrol af håndtering af kemikalier. Procedurerne omfatter lagerstyring med blandt andet daglige lister over hvilke kemikalier, der er på lageret, hvilke kemikalier, der anvendes, og i hvilke mængder. De kemikalier, der endnu ikke er godkendt til anvendelse, vil blive mærket tydeligt og vil blive opbevaret adskilt fra de godkendte kemikalier.

Samtidig vil Total fremover indsende en opgørelse over kemikalieforbrug og boremuddersammensætning sammen med den daglige borerapport til Energistyrelsen.