Private skal ikke angive naboen

Indenrigsministeren vil ændre cpr-loven, så borgerne slipper for at angive deres naboer under strafansvar til kommunen for at stoppe socialt bedrageri med falske adresser.

Fremover kan kommuner kun kræve en erklæring fra husejeren eller lejeren om, hvem der er flyttet til eller fra en lejlighed.

Det fremgår af indenrigsminister Karens Jespersens (S) ændringsforslag til den omstridte cpr-lov, som hun overtog fra forgængeren Thorkild Simonsen (S). Der er stort politisk flertal for det ændrede lovforslag, som Folketinget torsdag andenbehandlede.

Det oprindelige lovforslag vakte voldsom kritik, fordi kommuner kunne tvinge borgere, offentlige myndigheder samt husejere og lejere til at give oplysninger. Samtidig kunne kommuner kræve, at borgere afgav forklaring ved forhør i retten med trussel om bødestraf. Derfor holdt Folketingets kommunaludvalg den 1. marts en høring om lovforslaget.

Nu præciserer lovforslaget, at kommunen kun kan kræve oplysninger fra Post Danmark, tele- og forsyningsselskaber, boligselskaber og -foreninger, A-kasser, fagforeninger og pengeinstitutter samt andre offentlige myndigheder.

Myndighederne må efter forvaltningsloven f.eks. ikke videregive oplysninger om borgeres race, religion, hudfarve, politiske overbevisning, seksuelle og strafbare forhold samt helbred, sociale problemer samt stof- eller alkoholmisbrug.

Ritzau