Private skal betale for Gentoftes sportspark

Kontorbyggeri og butikker på dele af nuværende stadionareal og et tæt samarbejde med erhvervslivet er nødvendigt for at virkeliggøre visionen om en moderne sportspark for både elite- og breddeidrætten, mener borgmester Hans Toft (K).

Det nuværende Gentofte Stadion med tilhørende boldbaner. Borgmester Hans Toft forestiller sig, at der evt. kan opføres erhvervsbyggeri i kanten af området, muligvis helt op til 12-15 etager. Derved udnyttes pladsen optimalt, og der kan genereres betydelige summer til etableringen af den nye sportspark. Foto: Gentofte Kommune Fold sammen
Læs mere

Hvis Gentofte Kommunes visioner om en ny, moderne sportspark med faciliteter til både elite- og breddeidrætten skal blive til noget, skal broderparten af pengene komme fra det private erhvervsliv f.eks. ved at sælge dele af det 180.000 kvadratmeter store, nuværende stadionareal til erhvervsbyggeri, kontorer, butikker o.lign. Men også ved at lade private både opføre og drive sportsparkens forskellige faciliteter som fitnesscenter, hotel, restaurant og multihal.

Det er den plan, Gentoftes borgmester, Hans Toft, og den konservative flertalsgruppe vil forelægge kommunens kultur- og fritidsudvalg i dag.

»Det bliver nok det største offentligt-private samarbejde, vi endnu har set herhjemme,« siger Hans Toft, som understreger, at det aldrig har været meningen, at kommunen selv skulle stå for hele finansieringen af hverken byggeri eller drift af sportsparken:

»Alene etableringsomkostningerne vil komme op på mindst 450 mio. kroner, og det er en langt større opgave, end kommunekassen og borgerne kan bære. Derfor åbner vi nu op, for at lade erhvervslivet komme ind,« siger han. Gentofte Kommune selv har sat 80 mio. kroner af til projektet.

Afventer bud
Efter forhandlingerne sidste forår med Parken og bestyrelsesformand Flemming Østergaard om at bygge og drive en multihal i Gentofte løb ud i sandet, har kommunen bl.a. haft konsulentfirmaet Cowi Consult til at analysere interessen for projektet hos mulige samarbejdspartnere i erhvervslivet. Det drejer sig om Kuben, Sjælsø Gruppen, MT Højgaard, Nordicon og Keops. Og det ser lovende ud, konstaterer Hans Toft.

»Nu vil vi undersøge, hvor stor en del af arealerne omkring stadion, der kan sælges til erhvervsformål det skal vi først og fremmest drøfte med idrætsklubberne og så må vi se på erhvervslivets udmeldinger, hvor langt vi kan nå for pengene,« siger han.

Udgangspunktet for planerne er arkitekt Henning Larsens vinderprojekt fra kommunens arkitektkonkurrence i 2005. Det omfatter bl.a. et sportscenter på godt 9.000 kvm, en opvisningshal til 1.500 tilskuere, et nyt isstadion foruden det nuværende, som renoveres, og et opvisningsstadion med plads til 4.000 tilskuere, heraf 1.000 overdækkede, foruden hockeybaner, petanquebaner, skaterområde, cricketbane, faciliteter til skoleidræt og en 3,5 km akvitetsløjpe rundt om og gennem hele området.

»Vi skal selvfølgelig have en drøftelse med Henning Larsen om muligheden for at tilpasse projektet i det omfang, det bliver nødvendigt,« siger Hans Toft.

»Vores mål er at skabe sammenhængende rammer for et aktivt idrætsliv for alle grupper af brugere, både eliten, de organiserede udøvere, familierne og motionisterne, og samtidig udnytte den synergieffekt, der ligger i et samspil med erhvervslivet.«