Presset på 3-trinnet

Bridgeskolen

Hvad melder du som Vest med de nedenstående hænder?

♠KB643 ♥72 ♦K72 ♣ED6

2UT. Sansgenmelding billigst muligt viser 12-14 HP og jævn fordeling.

♠EB753 ♥92 ♦D986 ♣EB

2UT. Efter makkers 2♥ skal man på 3-trinnet for at melde en sidefarve i minor. Ny farve uden spring på 3-trinnet fra åbner er udgangskrav og viser mindst 16 point. 3♦ er derfor udelukket, og valget står mellem en genmelding af 5-farven i spar eller 2UT. Når man har hold i begge de umeldte farver, foretrækker jeg 2UT.

♠K7643 ♥D62 ♦D ♣EB63

3♥. Man kan altid afgive en enkeltstøtte med kun en 3-farve, hvis hånden ikke egner sig til andre meldinger. Specielt efter 1♠ - 2♥ er det helt uproblematisk at støtte med tre trumfer. I mange systemer er 2♥ defineret til at vise mindst 5-farve, men selv om dette ikke er en aftale, vil svarhånden næsten altid have mindst fem hjerter. Når man svarer 4-farver fra neden, og selvfølgelig altid støtter i spar med 4-farve her, er det udelukkende fordelingen 3-4-3-3, der kun indeholder en 4-farve i hjerter.

♠ED643 ♥2 ♦KD832 ♣82

2♠. 3♦ er udgangskrav og derfor forbudt: Aldrig snyde med styrken! Af mangel på bedre muligheder må 5-farven i spar genmeldes.

♠EKB93 ♥8 ♦ED4 ♣ED82

3♣. 3♣ viser mindst 16. Et spring i ny farve til 4-trinnet er unødvendigt og reserveres derfor til avanceret brug som Treldespørgemelding, Splinter eller cuebid.

Et spring til 3UT ville vise 18-19 HP med jævn fordeling.