Præster vil have biskopper på åremål

Et flertal af præster mener, det bør være slut med de livslange ansættelser af biskopper.

I en internetbaseret undersøgelse foretaget af Kristeligt Dagblad svarer 57 procent af de 363 deltagende præster, at de ønsker biskopper ansat på åremål i stedet for den nuværende ordning, hvor biskopper først fratræder i forbindelse med deres pension som 70-årige.

Tim Knudsen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, ser undersøgelsens resultat som en bekræftelse af, at tiden er inde til at gøre op med de livslange ansættelser af biskopper.

- Ud fra et demokratisk synspunkt er det problematisk, at en gruppe af meget magtfulde mennesker kan vælges demokratisk, men ikke fravælges demokratisk. Med biskopembedet følger stor indflydelse og et stort økonomisk ansvar, og derfor er det kun rimeligt, at biskopperne med jævne mellemrum stilles til ansvar for, hvordan de forvalter den tillid, de er blevet overdraget, siger Tim Knudsen.

Danmarks næste biskop skal findes i Roskilde Stift, hvor biskop Jan Lindhardt næste år fylder 70 år og derfor går på pension. Netop Jan Lindhardt har tidligere, i selskab med flere af sine bispekolleger, talt for åremålsansættelse.

- Ingen andre steder i samfundet ser man en leder sidde i en så krævende post i måske helt op til 25 år, hverken inden for det offentlige eller det private. Det er ikke godt for biskoppen og især ikke for stiftet, at der ikke sker udskiftning eksempelvis hvert 8.-10. år, siger Jan Lindhardt.

Langt flere kvindelige end mandlige præster ønsker åremålsansættelse af biskopper.


Kilde: Kristeligt Dagblad