Præster skal give hånd

Biskoppen i Viborg Stift, Karsten Nissen, vil nu kræve, at mandlige præster skal give hånd til kvindelige kolleger´i forbindelse med ordination.