Præster afviser at lukke kirkerne

Selv om der ikke kommer så mange kirkegængere om søndagen, er en del præster ikke klar til at give sig i kampen om kirkelukninger.

Til trods for mange forslag til, hvad lukkede kirker kan bruges til - liebhaverboliger, kulturevents, hjemløseboliger - så er præsterne i København ikke begejstrede for at skulle dreje nøglen om på Guds hus.

I 7 af de 17 kirker, som stiftsrådet i København vil have lagt i graven, står enten præsten eller menighedsrådsformanden på bagbenene og vil ikke gøre alvor af anbefalingen. Det står klar efter en rundringning, som Kristeligt Dagblad har foretaget.

Det drejer sig om kirkerne Enghave Kirke, Gethsemane Kirke, Sankt Lukas Kirke, Absalon Kirke, Davids Kirke, Sankt Pauls Kirke og Aalholm Kirke.

Tre kirker accepterer dog dødsdommen uden forbehold: Lutherkirken, Solbjerg Kirke og i Blågårdens Sogn.

Sankt Lukas’ sognepræst, Steffen Vasby Vogel, er én af de, der pure nægter at opgive sin kirke.

- Jeg kan kun se det som et fejlgreb at lukke kirken, og den reaktion, tror jeg, deles af resten af menigheden. Det er en underlig oplevelse at være vidne til et kirkeliv, som fungerer godt, og så stå for skud på en sådan måde, at man godt kan undværes.

Og de opgiver ikke uden kamp i den kommende høringsrunde.

Vi skriver tilbage til stiftet om vores indsigelse, for vi mener, det er en forkert beslutning. Sankt Pauls Kirke er en meget afholdt kirke i lokalområdet og kendt for, at der sker mange ting. Det er ikke en tom kirke, og vi har aldrig messefald, siger Sankt Pauls Kirkes sognepræst, Mette Basbøll.

Eksperter i kirkeret er uenige om, hvem der bør tage stilling til, hvilke kirker der fortsat på ringe med klokken om søndagen, for der er ingen regler på området. Retsteolog Kristine Garde mener ikke, at nogen kan tvinge menighedsrådet til at lukke kirken. På den anden side står professor med speciale i kirkeret Ditlev Tamm.

- Udgangspunktet må efter min mening være, at beslutningen er biskoppens og budgetmyndighedernes som de øverste ansvarlige for stiftets indretning og økonomi, siger han til Kristeligt Dagblad.