Præsten i Vig er taget til nåde

Sognepræst Annette Berg troede på reinkarnation. Efter flere møder med biskoppen, der suspenderede hende, gør hun det ikke alligevel. I går fik hun lov at prædike igen.

Sognepræst ved Vig Kirke Annette Berg blev suspenderet fra sit embede, efter at hun i et debatprogram på TV Øst havde udtalt: »Jeg tror bare på, at vi afklæder os kroppen, når vi dør. Den bliver simpelthen til kompost, vi bliver til jord igen, men sjælen lever videre.« Efter tjenestelige samtaler med biskoppen er hun nu igen indsat i sit embede.
Læs mere
Fold sammen

Er folkekirken rummelig eller ej?

Spørgsmålet blev – igen – aktuelt, efter at sognepræst i Vig Annette Berg i efteråret 2015 blev suspenderet for i et debatprogram på TV Øst at have sagt, at hun tror på reinkarnation.

Det skabte stor opstandelse i kirkelige kredse. Var udtalelsen i strid med folkekirkens bekendelsesgrundlag, eller var hun en rummelig præst i samklang med tiden?

Annette Berg fastholdt flere gange sin positive holdning til, at det døde menneskes sjæl forlader legemet og genfødes i et nyt legeme.

Mandag udsendte biskop i Roskilde stift Peter Fischer-Møller så en pressemeddelelse, hvori han tager Annette Berg til nåde og ophæver hendes tjenestefritagelse. Han skriver blandt andet:

»Hvis en præst i folkekirken ikke længere synes, at folkekirkens bekendelsesgrundlag giver mening eller vælger at tilslutte sig helt andre trosforestillinger end folkekirkens, er vedkommende naturligvis som alle andre beskyttet af lovgivningens bestemmelser om trosfrihed og ytringsfrihed, men må også tage konsekvensen af sit præsteløfte og ophøre med at være præst i folkekirken. Annette Berg og jeg er enige i disse betragtninger. Annette Berg vedstår overfor mig sit præsteløfte (…)«

Annette Berg fik både en tillidsdemonstration og mange Facebook-følgere efter sin suspension. Genansættelsen sker under »skærpet tilsyn«, hvilket på biskopsk betyder, at hendes prædikener vil blive læst af biskoppen, og visse af hendes gudstjenester overvåget af provsten i hele 2016. Hun har kun denne bemærkning til sin genansættelse som præst i Vig-Nr.Asmindrup Pastorat.

»Jeg er lettet og rigtig glad for afgørelsen og for, at jeg skal i gang igen.«

Tror du så ikke på reinkarnation længere?

»Du skal bare forholde dig til pressemeddelelsen. Det er det, der er at sige i den sag.«

Samme fåmælthed gælder for biskop Peter Fischer-Møller.

Han vil ikke uddybe, hvad hans samtaler med Annette Berg har handlet om, eller hvorfor han har tilladt Annette Berg igen at forkynde fra prædikestolen i Vig Kirke.

Rummeligheden er før blevet udfordret

Brian Arly Jacobsen forsker i religion og politik ved Københavns Universitet. Han tolker den tilsyneladende harmoni mellem biskoppen og Annette Berg som, at præsten har stukket piben ind, uanset om hun inderst inde mener det eller ej, mod at beholde sit job.

»Sagen er lukket ned. Men det betyder ikke, at den ikke er interessant i folkekirken eller offentligheden,« siger Brian Arly Jacobsen.

Han nævner andre sager, hvor folke- kirkens rummelighed er blevet udfordret og har skabt debat i folkedybet og i folkekirken:

Thorkild Grosbøl, der i sin bog »En sten i skoen« (2003) og efterfølgende i Weekendavisen sagde, at han ikke troede på Gud. Københavnerpræsten Per Ramsdal, der i Jyllands-Posten udtalte, at han hverken troede på en skabende gud eller på et liv efter døden. Kirketjener Steen Ribers, der ligesom Annette Berg troede på reinkarnation, blev ekskluderet fra folkekirken men taget til nåde af Højesteret i 2005. En liste oprullet i Kristeligt Dagblad viser en lang række »balladesager« med præster i centrum om modstand mod kongehuset, foragt for politiet, afvisning af Jesu opstandelse, skjulte flygtninge og altså reinkarnation, som hver femte dansker, ifølge Brian Arly Jacobsen, tror på.

»Problemet for folkekirken, hver gang de her sager bliver taget op, er, at almindelige danskere begynder at diskutere, om de kan se sig selv i folkekirken,« siger han.

Annette Berg-sagen er – heldigvis for folkekirken – mener Brian Arly Jacobsen, ikke så eksponeret som sagerne om Thorkild Grosbøl og om homoægteskaber i 2011, hvor mange meldte sig ud i protest.

»Det er tabersager, for uanset hvordan man løser de her konflikter, så vil der være en del medlemmer, som siger: Kan vi se os selv i denne folkekirke? I Annette Berg-sagen vil der være mange, som mener, at man godt kan forbinde kristendom og reinkarnation på trods af, hvad teologer siger.«