Politisk uenighed om dobbelt op på straf til kvindelig demonstrant: »Vi sender et signal om, at vi ikke vil acceptere, at folk i ly af corona begår kriminalitet. «

Der er både opbakning til, men også undren over fredagens dom i Københavns Byret, hvor en 30-årig blev dømt og fik fordoblet sin straf for at opfordre til vold og optøjer ved en Men In Black-demonstration i januar. Det sender det rette signal, lyder det fra S og SF, mens SF, der stemte for loven, nu vender sig mod den. Lyder hårdt, siger ekspert.

Det var ved denne Men In Black-demonstration 9. januar i København, at en kvinde opfordrede til »at smadre byen på en ikkevoldelig måde«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Svold

Dommen mod den 30-årige kvinde og mor til to, som Københavns Byret fredag idømte to års fængsel for handlinger og slagord råbt i en megafon under en Men In Black-demonstration mod coronarestriktioner, var både »fin, god og rigtig«.

Det mener retsordfører Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, som var en del af det store flertal i Folketinget, der i foråret stemte for en lovændring, som fordobler straffen for forbrydelser begået med relation til coronakrisen.

»I den nuværende situation er det ekstremt farligt, at folk demonstrerer voldeligt og binder politiets ressourcer. Så det er et rigtig godt signal, den her dom sender,« siger Peter Skaarup.

I et resumé af dommen, som byretten har offentliggjort, kan man læse, at den 30-årige kvinde 9. januar klokken cirka 18.30 fra et podium foran omkring 400 demonstranter på Rådhuspladsen over en højttaler blandt andet råbte:

»Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her?«

»Er der ingen, der lytter på os? Der er ingen, der lytter til os venner. Så hvad gør vi? Vi får dem til at lytte, og hvordan gør vi det. Det må tiden vise«.

Kvinden gik efterfølgende forrest i demonstrationen, og byretten har fundet det bevist, at hun »deltog i og tilskyndede andre til overfald med kast af genstande, herunder kanonslag, fyrværkeri, dåser og sten, mod de tilstedeværende polititjenestemænd, hvorved flere af dem kom til skade, og ikke under 16 polititjenestemænd blev ramt af genstande.«

»Jeg har to børn,« lød det ifølge Ritzau fra hende, da retsformanden læste dommen op.

Kvinden blev dømt efter straffelovens paragraffer om forsøg på grov vold (paragraf 245, stk. 1, delvist jf. paragraf 21), for ikke at efterkomme politiets påbud og for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden (paragraf 134 og 134 a.).

Det ville byretten under normale omstændigheder have takseret til ét års fængsel.

Men det specielle ved kvindens dom er, at retten fandt grund til at anvende den særlige lovgivning, som et flertal i Folketinget vedtog i sommer, og som giver mulighed for at fordoble straffen, »hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark,« som byretten skriver.

Juraprofessor emeritus Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet har læst domsresumeet og vurderer umiddelbart, at »straffen på to års fængsel virker hård«.

»Men byretten har omhyggeligt gjort rede for bevisbedømmelsen, og det fremgår tydeligt, hvad den tiltalte er fundet skyldig i. Hun er jo ikke kun dømt for en enkeltstående udtalelse, men for sine handlinger gennem en længere forløb under urolighederne,« lyder det fra Jørn Vestergaard.

En »absurd« dom

Fordoblingen af kvindens fængselsstraf har fredag fået flere til at kritisere byrettens dom.

Berlingskes debatredaktør, Pierre Collignon, opfordrer i kølvandet på dommen politikerne til at genoverveje, om det virkelig er nødvendigt med sådan en bestemmelse om dobbelt straf.

Politikens debatredaktør Magnus Barsøe mener, at den er »fuldstændig grotesk« og »absurd«.

Psykologen Svend Brinkmann mener, det er »vildt« med dobbelt straf til kvinden, »når hun netop taler for at agere på en »ikkevoldelig måde«.

Ifølge domsresumeet fra Københavns Byret har retten lagt vægt på, at kvinden senere i sin tale brugte ordet »smadre« flere gange uden forbeholdet om at gøre det på en ikkevoldelig måde.

Men hos Dansk Folkeparti er Peter Skaarup altså godt tilfreds med, hvordan lovændringen om dobbelt straf til coronakriminalitet benyttes i praksis.

»Jeg synes, det er helt fint, at vi slår benhårdt ned på uromagere, som går til angreb på politiet, og jeg så egentlig gerne, at man dømte hårdere og flere gange over for demonstranter fra Men In Black. Det er jo voldelige demonstrationer, angreb mod politiet og fyrværkeri kastet efter betjente,« siger Peter Skaarup.

Hos Socialdemokratiet, som fremsatte lovforslaget sidste år, lyder nogenlunde samme melding. Retsordfører Jeppe Bruus betoner, at der i sagen mod den 30-årige kvinde er tale om »grov kriminalitet«.

»Og så bliver straffen fordoblet, fordi det er i relation til corona,« siger Jeppe Bruus, som kalder det »fair nok« og »helt rimeligt«.

»Vi sender et signal om, at vi ikke vil acceptere, at folk i ly af corona begår kriminalitet. Det er ligegyldigt, om det så er at plyndre hjælpepakker, snuppe værnemidler eller begå vold mod tjenestemænd i funktion,« siger Jeppe Bruus.

Rød blok: Det giver ingen mening

Allerede ved lovforslagets vedtagelse i april 2020 blev det en del af den politiske diskussion på Christiansborg, at der ville kunne gives dobbeltstraf i forbindelse med optøjer. Radikale Venstre stemte imod forslaget om forhøjede straffe for coronarelateret kriminalitet, fordi Danmark var ikke var ramt af en kriminalitetskrise, men en sundhedskrise.

Retsordfører Kristian Hegaard har yderst vanskeligt ved at se det rimelige i reglen om dobbeltstraf.

»Jeg er principielt imod denne slags særlige dobbeltstraffe, for hvorfor skal det give en dobbelt så høj straf ved coronademonstrationer frem for alle mulige andre demonstrationer? Det mener jeg grundlæggende er meget bekymrende. At man, fordi man deltager i en demonstration, hvor man kritiserer regeringen for coronarestriktioner, får dobbelt så høj straf, som man ville få, hvis man eksempelvis overtrådte loven ved en Black Lives Matter-demonstration. Det er stærkt betænkeligt,« siger Kristian Hegaard.

SF stemte i sin tid for lovændringen. Men nu lyder det fra retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt:

»Kvinden har begået nogle meget grove og uacceptable ting, som helt sikkert skal straffes. Det bliver de også.«

»Men det var aldrig tanken, at reglerne om dobbeltstraf skulle bruges på en sag som hendes,« siger hun i en skriftlig kommentar til Ritzau med henvisning til en lovændring sidste år.

Det vil SF nu arbejde på at gøre om.